Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

 

Du vil finne igjen hele kommunens tjenestetilbud under de ulike temaene i menyen. Alle tjenestene kommunen utfører er beskrevet i såkalte tjenestebeskrivelser. Disse beskrivelsene listes ut øverst. Nyheter, kunngjøringer og andre artikler vises fortløpende under. Du vil også finne en del tjenester beskrevet som ytes av fylkeskommunen og staten.

Visjonkonkurranse

Visjon konkurranse

Lag et slagord/en visjon til Kvænangen kommune

Kvænangen kommune lager en samfunnsplan, og det skal lages en ny visjon for kommunen. Kommunens innbyggere inviteres med dette til å sende inn et forslag til visjon for Kvænangen kommune.

SFO-nyskolen2

Send inn ditt innspill til kommunens samfunnsplan

Innbyggere, hytteeiere, næringsaktører og andre interesserte inviteres til å gi innspill til kommunens samfunnsplan, digitalt via dette spørreskjemaet. Spørreskjema er et viktig supplement til medvirkningsmøter.  Vi håper at mange vil svare på spørsmålene, og  sende oss sin tilbakemelding innen 7. mars.