Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

 

Du vil finne igjen hele kommunens tjenestetilbud under de ulike temaene i menyen. Alle tjenestene kommunen utfører er beskrevet i såkalte tjenestebeskrivelser. Disse beskrivelsene listes ut øverst. Nyheter, kunngjøringer og andre artikler vises fortløpende under. Du vil også finne en del tjenester beskrevet som ytes av fylkeskommunen og staten.

samfunnsplan forside  (4)

Høringsmøter -kommuneplanens samfunnsdel

Kvænangen kommune inviterer til høringsmøter om kommuneplanens samfunnsdel i august. Vi ønsker innspill og tilbakemelding fra innbyggere, næringsliv  og lokale lag og foreninger.

 

målskive

Stem på din favoritt i kommunens visjon-konkurranse

Formannskapet har valgt ut fem forslag, som de ønsker å gå videre med.  Formannskapet inviterer innbyggere og andre interesserte til gi tilbakemelding ved å stemme på sin favoritt blant forslagene, og eventuelt komme med  kommentarer og forslag på endring eller forbedring.  Frist for tilbakemelding er 31.03.2021. 

Visjonkonkurranse

Visjon konkurranse

Lag et slagord/en visjon til Kvænangen kommune

Kvænangen kommune lager en samfunnsplan, og det skal lages en ny visjon for kommunen. Kommunens innbyggere inviteres med dette til å sende inn et forslag til visjon for Kvænangen kommune.