Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

 

Du vil finne igjen hele kommunens tjenestetilbud under de ulike temaene i menyen. Alle tjenestene kommunen utfører er beskrevet i såkalte tjenestebeskrivelser. Disse beskrivelsene listes ut øverst. Nyheter, kunngjøringer og andre artikler vises fortløpende under. Du vil også finne en del tjenester beskrevet som ytes av fylkeskommunen og staten.

Småbåthavn

Kartlegging av behov for fiskeri- og småbåthavn i Burfjord

Kvænangen kommune utfører en forstudie om etablering av fiskeri- og småbåthavn i Burfjord. Nøyaktig plassering av havnen er ikke avklart, og det er foreløpig 3 ulike alternativ som vurderes. Sweco er innleid som eksten konsulent i denne prosessen. 

Varsling_24_logo

Informasjon om varslingssystemet -Varsling 24

Kvænangen kommune bruker varslingssystemet "Varsling24" for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.
Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Vegvesen logo

Oppsett av gjerder langs offentlig vei

Statens vegvesen opplever stadig oftere at gjerder settes opp for nært riks- og fylkesvegene, uten at det er gitt tillatelse til dette. De har derfor laget et infoskriv som kan leses her.