Hovedopptaket barnehageåret 2021/2022

Barn som har plass i barnehagen, skal ikke søke på nytt da de beholder plassen fram til de starter på skole.
I tillegg til ny plass er det muligheter å søke om overflytting, utvidelse og reduksjon.
Søknaden til barnehageplass senes innen 15.mars 2021.

Følg link under for å finne søknadsskjema

Tid: mandag 15. mars
https://kvanangen.custompublish.com/hovedo...