Innmelding skole

Har du et barn som skal begynne på Kvænangen barne- og ungdomsskole til høsten?
På linken under finner du informasjon hvordan du skal gå frem.

Frist: 15.03.2021

Tid: mandag 15. mars
https://www.kvanangen.kommune.no/innmeldin...