Søknadsfrist SFO

Dersom du ønsker å søke barnet ditt inn på SFO til høsten må du gjøre dette innen 15.mars 2021.
For informasjon om hvordan du søker, trykk på linker du finner nederst på denne oppføringen.

Husk at du må søke inn barne ditt på SFO for hver nye skoleår.

Tid: mandag 15. mars
https://kvanangen.custompublish.com/husk-a...