Innkalling til årsmøte - Kjækan Skoles venner

Saker:
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive.
Årsmelding
Regnskap
Budsjett
Valg av styremedlemmer
Innkomne saker.

Saker til årsmøtet må være levert innen 19.februar til Anne Gerd Jonasen
mail: kvenang@hotmail.com
Eller pr Post:
Kjækan Skoles venner
Kjækanveien 18
9162 Sørstraumen

Arrangør: Kjækan skoles venner
: Kjækan skole
Tid: fredag 26. februar 18:00
Meeting