Mestringskurs for voksne pårørende til psykisk syke eller rusavhengige

Å står nær noen som sliter med psykisk sykdom eller rusavhengighet gir livet noen ekstra utfordringer - følelsesmessige og praktiske.
På dette kurset ønsker vi å fokusere på deg som pårørende.
Tid: Onsdag 04.03.20
Kl.: 14:30-17:30
Det er gratis å delta og du trenger ikke være bosatt i Kvænangen kommune for å delta.
Begrenset antall plasser.
For nærmere informasjon og påmelding ta kontakt med Line Ottem tlf. 95723262 mail:line.ottem@veiledningssenter.no eller ruskonsulent Elin Josefsen tlf. 92688486 mail: elin.josefsen@kvanangen.kommune.no

Arrangør: NKS VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I NORD-NORGE OG KVÆNANGEN KOMMUNE
: Møteplassen i Burfjord
Tid: onsdag 4. mars 14:30