Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
16. mars kl. 13:00

Samleside om Koronaviruset

Les mer clear
Kommunevåpen-Kvænangen-Blåk

Informasjon vedrørende tildelte veiadresser i Kvænangen kommune

Det er tidligere sendt ut brev til grunneiere/eiere av bolig om tildelt adressenummer. Dette er i bruk f.o.m. torsdag 10.11.2016. Noen veiparseller har ennå ikke fått godkjente og vedtatte veiadresser. Eiere vil her bli tilskrevet når dette foreligger. Den tildelte adressen er nå boligens/byggets offisielle adresse. Denne blir sammen med postnummer og postområdenavn også postadressen dersom ikke postboksadresse er avtalt med Posten. Folkeregisteret og Posten bli informert om de nye adressene. Les mer inni artikkelen om hva du bør være oppmerksom på.

Veinavn-forside_150x273

Kunngjøring av vedtak om veinavn i Kvænangen kommune

I medhold av §6 i lov om stadnamn, kunngjøres det at Kvænangen kommunestyre i møte 22.06.2016 fattet vedtak om 51 veinavn og parsellinndeling for hele kommunen. Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 10 påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a) - c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klageretten gjelder ikke vedtatt parsellinndeling og navnevalg. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. (Frist innen fredag 5. august). Klagen skal grunngis. Eventuell klage rettes skriftlig til Kvænangen kommune, avdeling for næring, utvikling og teknisk, 9161 Burfjord. For spørsmål kontakt saksbehandler på telefon 77778841 eller på e-post til jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no. Se de vedtatte navnene inni selve artikkelen eller trykk her for PDF-versjon.

veiskilt_156x100

-Nå er vi i gang !

I den forbindelse inviterer kommunen både privatpersoner og lag og foreninger til å komme med ideer til veinavn! Vi vet og tror at det er mange som kjenner navn som er gode, har lokal tilknytning og er av kulturhistorisk verdi. Derfor håper vi på et bredt engasjement.