Vi skal sørge for at barna deres blir tatt imot på en trygg og omsorgsfull måte, samtidig som vi skal sørge for å overholde de nasjonale retningslinjene som er gitt i forhold til smittevern.  Noe av det som er nevnt av smitteverntiltak i veilederen er det blant annet, at vi skal dele barna opp i mindre grupper, at vi skal være mest mulig ute, at barn/personalet med milde forkjølelsessymptomer ikke skal være i barnehagen, og at vi skal ha rutiner for håndvask og vask av leker og utstyr. Dette skal vi sikre at vi får på plass til åpningen.

Den nasjonale veilederen for smittevern finner dere her

Det er utarbeidet en egen film tilpasset barn og en film med informasjon til voksne. Dette er veldig informativt og fine filmsnutter å se på før oppstart i barnehage. Filmene finner dere her

Forøvrig finnes informasjon til foreldre her.

 

Velkommen tilbake !

Med vennlig hilsen

Mary Ann Andersen

 Styrer i Burfjord barnehage              
Telefon:    77 77 89 50 /41 54 45 72
E- post : mary.andersen@kvanangen.kommune.no