Kontaktinformasjon:

Foresatte som trenger å komme i kontakt med barnehagen kan ringe

Styrer på telefon 90296758, eller pedagogisk leder på avdelingens telefon.

 

Foresatte som trenger å komme i kontakt med SFO kan ringe

SFO leder telefon 94882477

 

Ved andre spørsmål til skolen kan du ringe rektor på telefon 92629005/ 41503302


Husk god håndhygiene! 

Med vennlig hilsen 

Kvænangen kommune 

hygieneplakat_smitte_koronavirus.jpg