Klikk på linken for å komme til søknadsportalen:

https://barnehage.visma.no/kvanangen

For barn som allerede har plass i barnehagen kan foresatte søke om endret oppholdstid, eller overflytting til en annen barnehage, ved å benytte samme link.