Søknader vil bli behandlet iht. vedtatte retningslinjer.

For spørsmål kontakt avdeling for Næring- utvikling og teknisk på telefon: 77778843 / eller på e-post: dag.farstad@kvanangen.kommune.no

Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd 2020.docx PDF document ODT document

Søknadsskjema kommunalt brøytetilskudd 2020.docx PDF document ODT document

 

 

Adresse for søknad: 

 
Kvænangen kommune, Avdeling for Næring, utvikling og teknisk
Gárgu 8
9161 Burfjord

Eller på E-post: post@kvanangen.kommune.no