• Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17.

 • En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k.

  Brosjyren Informasjon til de minste vannforsyningssystemene (PDF) gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

   

  Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet.

  Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med

  drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på

   

  https://www.mattilsynet.no/

   

  Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.