Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Tilskudd kan gis til enkeltprosjekter etter søknad. Det kan ytes tilskudd både til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter og til investeringer i konkrete kulturlandskaps- og forurensningstiltak.

Kvænangen kommune har nylig vedtatt fordelingsstrategi som kan lastes ned på denne lenka: Strategi 2018 vedtatt.pdf

Søknader skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn. Søknadsskjema finner du her: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/

Søknad sendes til Kvænangen kommune innen 15. oktober 2019.  

Les mer om ordningen på Landbruksdirektoratet sin nettside.