Vi tilbyr forskjellig type aktiviteter og kurs i samisk og kvensk. Ta kontakt for informasjon. 


Kvænangen språksenter mottar støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Troms fylkeskommune, Sametinget og Kvænagnen kommune.