Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
16. mars kl. 13:00

Samleside om Koronaviruset

Les mer clear

Kurs i samisk ved Kvænangen språksenter

SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1 som gir 20 stp. Samlingsbasert. Starter onsdag 14. februar 2018 kl. 09:00 ved Kvænangen språksenter i næringsbygget på Sørstraumen.Les mer i artikkelen.

     Kvænangen kommune - naturperle på 70 grader nord

SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1 som gir 20 stp. Samlingsbasert.

Starter onsdag 14. februar 2018 kl. 09:00 ved Kvænangen språksenter i næringsbygget i Sørstraumen.

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter og undervisningsspråket vil være nordsamisk og norsk. Eksamensspråk er nordsamisk. Kurset følger studieplan til UiT Norges Arktiske Universitet (SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1) slik at de som ønsker det kan ta eksamen ved UiT. Undervisningen tilbys i form av forelesninger, læringssti på nettet, øvelser og gruppearbeid.

Arbeidskrav: 3 skriftlige og 1 muntlig oppgave til fastsatte frister. De vurderes til bestått eller ikke bestått. Arbeidskrav skal være godkjent minst 2 uker før eksamen.

Eksamensform: En femtimers skoleeksamen og en muntlig eksamen i inntil 20 minutter. Det gis en samlet vurdering hvor den skriftlige delen teller 60 % og den muntlige delen teller 40 %.

Kurset blir organisert som samlinger over 3 dager i uka, onsdag, torsdag og fredag, i uke 7, 11, 15, 21, 36 og 40. Den siste av disse sju samlingene er 2 forberedende og 1 eksamensdag som blir bestemt fra UiT når sensor er klargjort.

Alt i alt 7 samlinger på tre dager med undervisning fra 09:00 – 14:00.

Undervisningssted: Næringsbygget Sørstraumen.

Dersom du ønsker å ta eksamen og få tildelt studiepoeng (20 stp) må du være meldt opp som student ved Norges Arktiske Universitet UiT.  Eksamen arrangeres i Tromsø høsten 2018.

Påmeldingsfrist til kurset er 8. januar 2018.

Påmelding til ved UiT skjer i samråd med kursleder innen 1. juni 2018.

Kurset er gratis, men skal du ta eksamen er semesteravgift til UiT kr. 550,-.   

For mer info eller påmelding, send mail til: spraksenter@kvanangen.kommune.no eller ring 90680501.

 Návuona Giellaguovddáš/Naavuono Kielikeskus/Kvænangen Språksenter

 

  

Jeg vil...