Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
16. mars kl. 13:00

Samleside om Koronaviruset

Les mer clear

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Områderegulering for E-6 Kvænangsfjellet strekningen Oksfjordhamn-Karvik -plan ID 19432016_002

I medhold til plan- og bygningsloven §12-12 kunngjøres at Kvænangen kommunestyre i møte 19.12.2016 (sak 77/16) har vedtatt følgende reguleringsplan: plan ID 19432016_002- Områderegulering for  E-6 Kvænangsfjellet strekningen Oksfjordhamn-Karvik. Planen er også behandlet og vedtatt i Nordreisa kommune. 

Naboer og berørte parter i saken varsles direkte. Planen med tilhørende saksdokumenter er tilgjengelig for innsyn på kommunehuset eller du kan laste dem ned som pdf-dokument.  

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og byggningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Troms. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Kvænangen kommune, Rådhuset, 9161 Burfjord, innen 01.02.2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen tre år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og byggningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Kvænangen kommune.

 

Nedlastbare dokumenter:

Detaljregulering Kvænangsfjellet Del 2

 

Illustrasjonshefte Kvænangsfjellet Del 1

 

Illustrasjonshefte Kvænangsfjellet Del 2

 

Illustrasjonshefte Kvænangsfjellet Del 3

 

Områderegulering Kvænangsfjellet Del 1

 

Områderegulering Kvænangsfjellet Del 3

 

Planbeskrivelse E6 Kvænangsfjellet

 

Protokoll kommunestyrevedtak

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse

 

Vedlegg 2 Planbestemmelser

 

Kartfiler i Sosi-format (bare lesbart i GIS-program):

 

Kvænangsfjellet_1_SOSI_1.SOS

 

Kvænangsfjellet_1_SOSI_2.SOS

 

Kvænangsfjellet_2_SOSI_1.SOS

 

Kvænangsfjelelt_2_SOSI_2.SOS

 

Kvænangsfjellet_2_SOSI_3.SOS

 

Kvænangsfjellet_2_SOSI_4.SOS

 

Kvænangsfjellet_3_SOSI_1.SOS

 

 

 

 

Jeg vil...