Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
16. mars kl. 13:00

Samleside om Koronaviruset

Les mer clear

Kunngjøring av vedtak om veinavn i Kvænangen kommune

I medhold av §6 i lov om stadnamn, kunngjøres det at Kvænangen kommunestyre i møte 22.06.2016 fattet vedtak om 51 veinavn og parsellinndeling for hele kommunen. Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 10 påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a) - c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klageretten gjelder ikke vedtatt parsellinndeling og navnevalg. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. (Frist innen fredag 5. august). Klagen skal grunngis. Eventuell klage rettes skriftlig til Kvænangen kommune, avdeling for næring, utvikling og teknisk, 9161 Burfjord. For spørsmål kontakt saksbehandler på telefon 77778841 eller på e-post til jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no. Se de vedtatte navnene inni selve artikkelen eller trykk her for PDF-versjon.

De vedtatte navnene er som følger:

1 Kommunegrensa Alta til kommunegrense Nordreisa.E6 Kvænangsveien
2 X Statoil - helikopterplass - Burfjord kai Strandveien
3 X ved Coop prix - forbi Gargo - Til x fv. 363 Gárgu
4 X fv363 E6 - Utheim (Stajordveien) Stajordveien
5 X fv. 363 - Stormoveien Stormoveien
6 X Stormo v/Ribe - snuplass Tu Melen
7 Xfv.363 Skolekrysset - snuplass v/presteboligen Skoleveien
8 X fv. 363 - Ruben Jonassen Navn ikke vedtatt. Navnesak
9 X fv. 363 Sørkjosen - Kviteberg Kvitebergveien
10 X E6 - Burfjorddalen Burfjordalen
11 X E6 - Burfjord Øst reguleringsplan Langbergveien
12 X E6 Gjestgiveri - gamle Coopen (Jrk og Atk) Mellomveien
13 X E6 - Bankenes-Molvika Jafet Lindebergs vei
14 X E6 Sætra Sætra
15 X E6 - Per Bæhr Badderskogen
16 X E6 Badderen Butikk - Baddervannet ++ Cedarsveien
17 X Fv. 367 Sekkemo - Øvergård Sekkemoveien
18 X E6 Sekkemo - Rundt Kvænangsbotn - X E6 Sørstraumen Kvænangsbotnveien
19 X E6 Nordstraumen - Kjøllefjord Nordstraumveien
20 X fv. 367 - Perten reguleringsfelt Perten
21 X fv. 367 - Reguleringsplan Ole Ronni Henriksen Kjækanveien
22 X fv. 367 Kjækan - Moa og videre oppover Moaveien
23 X fv. 367 Rekbukta- Gamle ammunisjonslager Rekbukta
24 X fv. 367 Løkvika - Lillestrømneset Løkvikneset
25 Område Rekbukta hyttefelt Løkvikbakken
26 X fv. 367 Bjørkenes - Dalstua Navn ikke vedtatt. Navnesak
27 X fv. 367 Saga - Vangen Vangenveien
28 X fv. 367 Kvænangsbotn - Furulund Furulund
29 X fv. 367 Kvænangsbotn - Rundt med sam.huset til Seljevoll Sildneset
30 X fv. 376 Seljevoll - Suoikkatjavri Suoikkatveien
31 X fv. 367 Sørfjorden - Toppelbukt Toppelbuktveien
32 X fv. 367 Naviteidet - Saiva Navitdalsveien
33 X fv. 367 Navit - Indre Navit Navit
34 X E6 Tømmerbukt - Karvika Karvikveien
35 X E6 - Leiraveien Leiraveien
36 X E6 Bakketun - No Camp Sørstraumen
37 X Nordstrømveien - Reguleringsplan Fresti Várdu
38 Indre Valan - Djupanvika Valanveien
39 Skorpa, Sandøyra etter sti til Gammelgården Skorpa
40 Nøklan Nøklan
41 Dunvik. Fra kaia til krysset Dunvik
42 Skaga til Ravelsnes Spilderveien
43 Meiland - Mannskarvika Meiland
44 Storeng Storeng
45 E6 Alteidet - Låvan Låvanveien
46 X E6 Alteidet - Boligfelt Navn ikke vedtatt. Navnesak
47 X E6 Alteidet - Slakteriet Jøkelfjordveien
48 X Jøkelfjordveien - Hamnebukt Hamnebuktveien
49 X Jøkelfjordveien - Saltnes Saltnesveien
50 Reinfjord - Reinfjordneset Reinfjorden
51 Gambukt-Olderfjord Olderfjorden
52 Fylkesgrensa Finnmark (Loppa) - Segelvik Seglvikveien
53 X E6 til Olgola Navn ikke vedtatt. Navnesak
54 X Bjørkenes til Gearbethytte, Brottvannhytta Navn ikke vedtatt. Navnesak
55 X Fv367 - Skyggedalen Skyggedalen
56 E6 til gamle idrettsplass. Alteidet Moen
57 X- E6-Sandnesvannet Sandnesdalen

 

Jeg vil...