Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
16. mars kl. 13:00

Samleside om Koronaviruset

Les mer clear

Sykestueaksjonen i Nord-Troms

Nord-Troms 4 kommunene møttes på Skjervøy mandag 30.mars for å samsnakkes om sykestuedrift. Kommunene ønsker å beholde dagens ordning med fiansniering av sykestuene fra UNN, Helse Nord og Storting også etter 2015. Vi ser at sammen har vi mer slagkraft enn om vi står alene. (Les mer inni artikkelen.)

Vi besøkte først sykestua på Skjervøy og fikk omvisning av Stein Anton Pedersen. Etterpå hadde vi møte på rådhuset. Vi så litt på hva som er gjort av sykestueaksjonen i Skjervøy kommune og utvekslet erfaringer i forbindelse med møter og utspill som er gjort i regionen. Regionrådet har invitert Bent Høie , helseministeren til å komme til Nord-Troms å se hvordan sykestuene drives i dag. Torgeir Knag Fylkesnes (SV) har løftet saken opp til Stortinget og bedt om at sykestuene sikres fortsatt drift etter 2015. I Skjervøy har fire partier(FRP, SV, H og AP)  årsmøteuttalelser vi skal sende videre til regjeringa, Tromsbenken og fylkestinget. AP jobber mot Tove Karoline for å få opp spørsmål i spørretimen om sykestuene. Vi vil opprette en facebookside for Sykestueaksjonen i Nord-Troms. Vi vil bruke den til å spre opplysninger om hva som skjer med sykestuene, at de trues med nedleggelse og å samle støtte i kampen for sykestuene.

Kommunene vil møtes igjen i mai. Vi ønsker å få vite mer om drifta av sykestuene i Finnmark, oppsummere de utspillene vi har hatt og planlegge nye utspill.

 

For sykestueaksjonen Ingrid Lønhaug, Varaordfører i Skjervøy

Jeg vil...