Det finnes flere naturstier, både "Til topps"-løyper og "Langs Fjordene"-løyper. Ellers er det flere offentlige snøskuterløyper man kan benytte seg av vinterstid.
Kvænangen byr på en meget variert natur. Fra flate vidder i sør munner fjellandsskapet i nord ut i havet.

Under småviltjakta er det fortrinnsvis på lirype og fjellrype det jaktes på. Det tildeles årlig en elgkvote på 20-25 dyr, og det er anledning til å søke elgvald på statsgrunn. De mange vann og vassdrag gir også svært gode muligheter for innlandsfiske etter røye og ørret sommer og vinter, og i tillegg er det enkelte lakseførende vassdrag. Mye av kommunen er statsgrunn som forvaltes av Statskog SF, og her selges det jaktkort for småvilt samt fiskekort. På privat grunn er det dårligere organisert når det gjelder tilbud på jakt og fiske, men Burfjord grunneierlag selger jakt- og fiskekort for et større utmarksområde. Ønsker man å fiske etter laks eller sjøørret, selges det kort for Burfjordelva og Kvænangselva.
 
"Skogsstuene" er gamle tømmerkoier som ble bygd i tidsrommet 1890 - 1900. "Stuene" ble ikke brent under krigen og er restaurert av Nord Troms Museum. Skogsstuene ble opprinnelig brukt av folk som hadde sitt virke i skogen, men er nå et attraktivt turmål i vakker natur.