Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Penger

Ny utlysning - midler til dekning av faste utgifter bedrifter og lag/foreninger - Koronafond

Med forbehold om godkjenning i kommunestyret  lyser Kvænangen kommune ut midler til dekning av faste utgifter i bedrifter og lag/foreninger i 3. og 4. kvartal 2020. Dette er en viderefløring av  koronafondet om gjaldt fra mars - juni i år.  Denne støtteordningen er rettet mot bedrifter og lag/forenigner som har inntektstap pga smitteverntiltak og restriksjoner som følge av Covid -19 pandemien. Søkandsfristen for denne søknadsrunden er 08.12.2020.   

Bilde: Nye Veier

Invitasjon til mulighetsseminar for næringslivet 27.10.20

Kvænangen kommune, Kvænangen Næringsfabrikk As og Kvænangen næringsforening inviterer næringslivet til et arbeidsseminar om veiprosjektet E6 Kvænangsfjellet.

Sted: Kvænangen næringsbygg, Sørstraumen

Dato: Tirsdag 27.10.20, kl. 09.30 -13.00 

Penger

Ekstraordinære midler kommunalt næringsfond

Troms og Finnmark fylkeskommune har tildelt kr. 1700 000,- i ekstraordinære midler til det kommunale næringsfondet i Kvænangen. Formålet er at tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitetet, sysselsetting og verdiskapning etter Covid - 19 utbruddet. 

tilskudd

Koronafond- ekstraordinært tilskudd til bedrifter og lag/ foreninger i forbindelse med koronautbruddet

Kvænangen kommune har avsatt kr. 350 000,- til et koronafond. Formålet med fondet er å gi ekstraordinært tllskudd til bedrifter og lag/foreninger i Kvænangen kommune som er rammet av koronasituasjonen, og som ikke får god nok uttelling av øvrige støtteordninger. Dette fondet er et supplement til de statlige krisepakkene til næringsliv og lag/foreninger. Søknadsfristen er satt til 15. juni. Midlene utlyses med forbehold om godkjenning i kommunestyret.

naringslivnettside

Inviterer næringslivet til dialogmøte

Kvænangen kommune ved Ordfører Eirik Losnegaard Mevik inviterer næringslivet til dialogmøte fredag 15. mai kl. 12.00 -13.00 . Møtet vil være via Teams (digitalt). Påmeldingsfrist er satt til 14.mai .