Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

 

Du vil finne igjen hele kommunens tjenestetilbud under de ulike temaene i menyen. Alle tjenestene kommunen utfører er beskrevet i såkalte tjenestebeskrivelser. Disse beskrivelsene listes ut øverst. Nyheter, kunngjøringer og andre artikler vises fortløpende under. Du vil også finne en del tjenester beskrevet som ytes av fylkeskommunen og staten.

Logo Kvænangen_250x315

Ferdsel på anleggsvegen i Kvænangsbotn

Det er spesielle regler for ferdsel på anleggsvegen som går fra Kvænangsbotn og innover mot Soikajavri. Detter fremgår av konsesjonsvilkår og nyere vedtak gjort av Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) og klagesaksbehandling av Olje og energidepartementet, siste vedtak datert 26. juni 2019.

Frem til 1. august er vegen stengt for allmenn motorisert ferdsel fra og med tunellen i Corrovarri og videre innover fjellet. (unntak for scooterløype som er åpen frem til 5. mai). Etter 1. august vil vegen være åpen helt inn til Suoikajavri så lenge den er farbar. Vegen brøytes vanligvis ikke.

Høring på nasjonal ramme for vindkraft

NVE har utarbeidet forslag til nasjonal ramme for vindkraftutbygging i Norge. Forslaget ligger til høring på Olje- og energidepartementets nettside med høringsfrist 1. oktober 2019. I kvænangen er det registrert et "reserveområde". 

Strandrydding i Kvænangen

Kvænangen kommune deltar i årets kampanje for strandrydding.  Strandrydding i Nord Troms er et samarbeid mellom frivillige lag og foreninger, friluftsrådet i Nord Troms, Avfallsservice og kommunene. Friluftsrådet har blant annet bevilget dugnadsmidler til frivillige lag/foreninger som har søkt om midler til strandrydding. Det er sendt egne skriv til direkte til søkere. Lag og foreninger har selv valgt områder de vil rydde.

Vårryddeaksjon i ytterfjordene

I forbindelse med strandryddeaksjon åpnes det for at innbyggere i ytterfjordene ( Reinfjord, Seglvik og Valan) kan samle og sende inn husholdningsavfall med båtene som henter strandavfallet. Avfallet blir hentet 16.06 eller 17.06.