Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

 

Du vil finne igjen hele kommunens tjenestetilbud under de ulike temaene i menyen. Alle tjenestene kommunen utfører er beskrevet i såkalte tjenestebeskrivelser. Disse beskrivelsene listes ut øverst. Nyheter, kunngjøringer og andre artikler vises fortløpende under. Du vil også finne en del tjenester beskrevet som ytes av fylkeskommunen og staten.

Kommunelogo

Søknad om kulturmidler 2020

Lag, foreninger og grende-/samfunnshus kan søke om tilskudd til aktiviteter innenfor idrett, arrangementer og/eller kulturfremmende arbeid. Søknadsfristen er 30.september 2020.

Nytt av året er at grende-/samfunnshus kan søke om støtte til faste driftsutgifter.

KVÆNANGEN KOMMUNE – ILDSJELPRIS

Kvænangen kommunes ildsjelpris, er ment som en støtte og motivasjon i det pågående kulturarbeidet/fritidsarbeid i kommunen, og defineres under det utvidede kulturbegrep.

Frigjøringsdagen 08

Historien om de fra Kvænangen som falt under 2. verdenskrig

Den 8. mai 2020 markerer vi at det er 75 år siden frigjøringsdagen den 8. mai 1945.  I anledning denne viktige dagen har vi inngått et samarbeid med de andre Nord-Troms kommunene, Nord-Troms museum og Framtid i Nord for å løfte frem historien om de fra Nord-Troms som mistet livet under 2. verdenskrig. Disse vil komme på trykk og i digitale utgaver av Framtid i Nord i de kommende ukene.

I presentasjonen under får du en oversikt over de 6 fra Kvænangen kommune som mistet livet i krigsårene. Vi oppfordrer alle til å tenne et lys til minne om disse den 08. mai.