Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

 

Helsestasjonen er et tilbud til barn og unge fra 0-20 år.

  • Faste barnekontroller ved helsestasjonen – eventuelt hjemmebesøk.
  • Skolehelsetjenesten: Kontortid ved skolene i kommunen. Kvænangen barne- og ungdomsskole fast hver mandag fra kl. 09.00 - 12.00, Kjækan skole annenhver fredag i partallsuker fra kl. 09.00 - 11.00, og  ellers ved behov.
  • Skolehelseteam ved alle skolene i kommunen – (deltagere: rektor, PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste), evt. BUP (barne- og ungdomspsykiatrien) og helsesøster. Møte hver måned.
  • Barnehagehelseteam (deltagere: styrerne ved barnehagene, PPT, barnevernet og helsesøster. Møte hver måned.
  • Bufffklubben: Kveldstilbud for skoleelever. Møtes for å være sammen, prate, spille spill, høre på musikk, gjøre lekser, danse, se film, biljardrom og datarom. Faste tider som blir lagt ut på egen facebookside.
  • Reisevaksine
  • Influensavaksine
 
Samarbeidspartnere: jordmor, helsestasjonslege, fysioterapeut, PPT, BUP, miljørabeider og barnevernet
 
 
 

 

Kontaktinformasjon
  Tlf Mobil
Benedicte Lillås,  Helsesøster 7777 9010 47 90 17 81
Turid Jørgensen, Miljøarbeider - ungdom