Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

 

Sykestua og skjermet avdeling er avdelinger på Gargo Sykehjem, og ligger i første etasje, til venstre etter hovedinngangen.

Skjermet avdeling består av seks plasser spesielt tilrettelagt for personer med demensproblematikk.

Sykepleierne på sykestua betjener legevakttelefonen og hjelper vakthavende lege med div. prosedyrer, samt tar i mot trygghetsalarmer om natta. De har ansvaret for alle pasientene på sykehjemmet og ansvarsfordeling etter bemanning. De ansatte går i turnus og rullerer litt på de forskjellige avdelingene.

Sykestua har også et enkelt røntgenapparat, eget laboratorium, og et ”akuttrom/”skiftestue”. Ambulansebilen er i bygget ved siden av, underlagt UNN.

 Bilde av skiftestue

 

 
  Tlf Mobil
Kontor/ vaktrom sykestue 7777 9030 47 46 95 08
Skjermet avdeling Bjørn Carlsen 7777 9031 98244660/-62
Avdelingssykepleier Ann Sofie Josefsen 7777 9030 47 46 95 08

 

Brev til back to basic

Søknadsskjema om pleie- og omsorgstjenester

Her finner du søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester. Det du kan søke om på dette skjemaet er: Hjemmesykepleie, Hjemmehjelp, Matombringing, Omsorgslønn, Støttekontakt, Individuell plan, Brukerstyrt personlig assistanse, Psykisk helsehjelp, Omsorgsbolig Lukas, Omsorgsbolig Hybelbygget, Korttidsplass -sykehjem, Langtidsplass - sykehjem, Avlastning - sykehjem, Avlastning - privat hjem.Søknadsskjemaet må skrives ut og fylles ut for hand før det sendes eller leveres til Gargo v/Pleie- og omsorgstjenesten, 9161 Burfjord.