Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Tilskudd kan gis til enkeltprosjekter etter søknad. Det kan ytes tilskudd både til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter og til investeringer i konkrete kulturlandskaps- og forurensningstiltak.

Kvænangen kommune har nylig vedtatt fordelingsstrategi som kan lastes ned på denne lenka: Strategi 2018 vedtatt.pdf

Søknader skal leveres på fastsatt skjema som kan lastes ned fra Landbruksdirektoratet sin nettside. Søknadsskjema

Søknad sendes til Kvænangen kommune innen 1. juni 2018.  

Les mer om ordningen på Landbruksdirektoratet sin nettside.