Søknader skal leveres på fastsatt skjema som kan lastes ned fra Landbruksdirektoratet sin nettside på denne lenka: Søknadsskjema.
Det må også legges med plan for dreneringsarbeidtet med kart, beskrivelse av tiltaket og vurdering av miljøkonsekvenser.

Søknad sendes til Kvænangen kommune innen 1. juni 2018.

Les mer om ordningen på Landbruksdirektoratets nettside