1.       man må søke elektronisk

2.       det er fullt mulig å søke selv om man er usikker på om aktiviteten/prosjektet faller innenfor ”kriteriene”

3.       man kan søke igjen selv om man tidligere ikke nådde opp

4.       samme søker kan søke til flere aktiviteter

 

Her er direkte lenke til nettsiden for Statskogmillionen, hvor du også finner lenke til søknadsskjemaet:

www.statskog.no/statskogmillionen

 

Her er lenke til nyhet om søknadsmuligheten våren 2019:

https://www.statskog.no/nyheter/sok-friluftsstotte-fra-statskogmillionen