Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskudd for brøyting av adkomsveien

Vei
2018-11-01 12:32 (#52531)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Jonaslia 1
Kart


Søknad om tilskudd.
Vi seks bebodde hus som bruker denne veien, og det er tre hus hvor det bor pensjonister i. Ut i fra det tillater vi oss å søke om tilskudd for brøyting av veien som stopper oppe ved Ruben Jonassen.
Kommentar fra kommunen:

Her kan du gi tilbakemelding til Kvænangen kommune på problemer i tilknytning kommunale veier eller eiendom, vann eller avløp. Vi kan ikke gi noen garanti for at saker som meldes inn blir utbedret, men det gir oss en bedre oversikt over saker når vi prioriterer i det daglige arbeidet.
Eksempler er feil eller mangler i tilknytning til kommunale veier, ikke brøytet, ikke strødd, hull i veibanen, tette stikkrenner, gatelys som ikke fungerer mm.
Videre problemer med vann og avløp for abonnenter tilknyttet kommunale anlegg mm.

Gjør oppmerksom på at Gata mi er ikke en adresse for søknad om tilskudd.