kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat

Planprogram for kommunedelplan for kulturminner - høring og varsel om oppstart.

Planutvalget har i møte 26.06.17, sak 18/17, vedtatt at forslag til planprogram for kulturminner (kommunedelplan) skal legges til offentlig ettersyn, og sendes på høring. Samtidig varsles oppstart av planarbeidet. 

(2017-08-02) [Les mer]
Kart-anleggsveien_300x198

Ferdsel på anleggsvegen i Kvænangsbotn

Det er spesielle regler for ferdsel på anleggsvegen som går fra Kvænangsbotn og innover mot Cuoikajavri. Detter fremgår av konsesjonsvilkår og nyere vedtak gjort av Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) og Olje og Energidepartementet. Reglene som gjelder:

  • Frem til 1. juli er vegen stengt for allmenn motorisert ferdsel fra og med tunellen i Corrovarri og videre innover fjellet. (unntak for scooterløype som er åpen frem til 5. mai)

  • Fra 1. juli er vegen åpen opp til Lassojavri. Vegen er da stengt med bom som sperrer vegen fra Lasso og opp mot Abojavri.

  • Fra 10. september er vegen åpen helt inn til Cuoikajavri. Vegen brøytes vanligvis ikke.

(2017-06-30) [Les mer]
Kommunevåpen-Kvænangen-Blåk

Veiadresser kommunale bygg og enheter i Kvænangen kommune

Her kan du se veiadressene til kommunale bygg og enheter i PDF-format - trykk på den blå lenken. Du kan også se dette inni artikkelen om du trykker deg videre på "Les mer."

(2016-11-09) [Les mer]
Kommunevåpen-Kvænangen-Blåk

Informasjon vedrørende tildelte veiadresser i Kvænangen kommune

Det er tidligere sendt ut brev til grunneiere/eiere av bolig om tildelt adressenummer. Dette er i bruk f.o.m. torsdag 10.11.2016. Noen veiparseller har ennå ikke fått godkjente og vedtatte veiadresser. Eiere vil her bli tilskrevet når dette foreligger. Den tildelte adressen er nå boligens/byggets offisielle adresse. Denne blir sammen med postnummer og postområdenavn også postadressen dersom ikke postboksadresse er avtalt med Posten. Folkeregisteret og Posten bli informert om de nye adressene. Les mer inni artikkelen om hva du bør være oppmerksom på.

(2016-11-09) [Les mer]
varsling24

Kvænangen kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS

Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post. Når blir systemet brukt? Kommunen informerer nå våre innbyggere digitalt via SMS/talemelding/e-post ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering og andre forhold som krever rask informasjon. Videre varsler vi ut for feiing- og tilsyn, samt ved varsling om vannmåleravlesninger. Les mer inni artikkelen om dette.

(2016-10-24) [Les mer]
Ordfører-holder-innlegg

Morgenfriskt frokostmøte med næringslivet

Kvænangen kommune har startet opp med frokostmøter for næringslivet som etter planen skal avholdes annen hver måned. På dette første møtet onsdag 19.oktober ble det satt  fokus på muligheter for lokalt næringsliv i forbindelse med Statnetts utbygging av 420 kV-ledning fra Reisadalen til Skillemoen i Alta, og behovet for en næringsforening i Kvænangen.

(2016-10-19) [Les mer]
Industribygg-forside

Burfjord Industribygg til leie

Burfjord Industribygg er til leie. Bygget er et industribygg til matproduksjon/foredling, kontorer med fjordutsikt, 4 kjøreporter. Beliggenhet: 9161 Burfjord, Kvænangen kommune, i kommunesenteret. Nærhet til industrikai. I nærområdet finnes bensinstasjon, butikker, byggevareforretning m.m. Kontaktperson ved interesse er Jan Inge Karlsen, tlf.: 77 77 88 41, e-post: jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no . Se beskrivelse og bilder inne i selve artikkelen.

(2016-10-19) [Les mer]
linjal-og-kart

Kunngjøring reguleringsvedtak - Detaljregulering for Vika gnr/bnr 7/4 - Isbresenteret

I medhold til plan- og bygningsloven §12-12 kunngjøres at Kvænangen kommune i møte 21.09.2016 har vedtatt følgende reguleringsplan: Detaljregulering for Vika gnr/bnr 7/4 og 7/36 – Isbresenteret.

(2016-10-10) [Les mer]
vann

Varsel om kokepåbud av drikkevann for abonnenter tilknyttet Storeng vannverk

Varsel om kokepåbud av drikkevann for abonnenter tilknyttet  Storeng vannverk gitt 15. juni videreføres inntil annen melding er gitt. Kommunen er i gang med bygging av Uv-anlegg, og regner med å sette dette i drift i løpet av oktober. Hilsen Kvænangen kommune

(2016-08-12) [Les mer]
Kommunevåpen-Kvænangen-Blåk

Gebyrregulativ vann og avløp 2017

I PDF-lenken her kan du lese hva som er gebyrregulativet for vann og avløp 2017.

(2016-08-03) [Les mer]