Prosjektet «Mulighetstsudie for landbruket i Kvænangen» vil svært gjerne ha din mening og dine tanker om landbruket i Kvænangen for å få et mest mulig reelt bilde fra dere som er innenfor en av de nevnte gruppene. Ønsker du mer informasjon om prosjektet se her: Mulighetsstudie av landbruket i Kvænangen

Svarene vil bli brukt som statistikk i en sluttrapport av prosjektet. Er det kommentarer som er naturlig å ha med innenfor ulike tema i rapporten vil det også bli brukt. Vi har valgt å ta med personnavn fordi vi har premietrekking etter avsluttet undersøkelse, og for å sikre oss noe mot doble svar. INGEN PERSONNAVN vil bli brukt i rapporten eller offentliggjort på noen måte. Alle svar vil altså bli anonymisert i rapporten, og besvarelsene slettes etter bruk. Vinnernavn vil bli publisert på kommunens facebookside.

Det er veldig mye vi lurer på, og det er prøvd å dekke så mange tema som mulig. Er det spørsmål som du syns mangler utdyp dette i siste kommentarfelt. Spørreundersøkelsen tar ca 15(+-) min å besvare, og er viktig for prosjektet. Vi håper dermed at du som er innenfor en av disse kategoriene tar deg tid til å svareJ

Alle som svarer er med i trekningen av en premie! Vinner av premien vil bli kontaktet og annonsert på kommunens facebookside.

Det er tre ulike spørreskjema. Velg den kategorien som passer deg. Trykk på lenken for å svare på spørreundersøkelsen:

1. Eier av en landbrukseiendom: Du er eier av en landbrukseiendom, men eiendommen er ikke drevet som tradisjonell jordbrukseiendom av deg eller din partner, svar her: Spørreskjema for eier av landbrukseiendom som ikke er i drift

2. Neste generasjon: Du har mulighet for å overta en landbrukseiendom, uavhengig av om den er aktivt drevet eller ikke, svar her:   Spørreskjema for neste generasjon

3. Du har tidligere drevet en landbrukseiendom med tradisjonell drift og søkt produksjonstilskudd for dette, svar her:   Spørreskjema for deg som har vært bonde tidligere