kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat

Du vil finne igjen hele kommunens tjenestetilbud under de ulike temaene i menyen. Alle tjenestene kommunen utfører er beskrevet i såkalte tjenestebeskrivelser. Disse beskrivelsene listes ut øverst. Nyheter, kunngjøringer og andre artikler vises fortløpende under. Du vil også finne en del tjenester beskrevet som ytes av fylkeskommunen og staten.

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Seddel-og-mynter

Eiendomsskattelister for verker og bruk 2015

Kvænangen kommune skriver ut eiendomsskatt for verker og bruk. Eiendomsskattelistene legges ut til offentlig ettersyn i 3 uker fra 2. mars 2015 på kommunekassa på kommunehuset i Burfjord.

(2015-02-24) [Les mer]
Datamaskinbilde

Skatt Nord informerer:

Elektroniske skattekort

Nå blir skattekortene elektroniske. Fra 2014 sender ikke Skatteetaten ut skattekort i posten. Det er arbeidsgiverne som må bestille skattekort for sine ansatte. Dette kan de bestille via skatteetaten.no eller direkte i lønnssystemet. Les mer inni artikkelen.

(2013-12-09) [Les mer]
skatteetaten-logo

Åpningstider - Skatt Nord - Storslett

I forbindelse med ny kontorstrukur i Nord-Troms vil vi opplyse om åpningstidene for Skatt nord - Storslett fra og med 01.11.2011.
(2011-11-01) [Les mer]