kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat

Du vil finne igjen hele kommunens tjenestetilbud under de ulike temaene i menyen. Alle tjenestene kommunen utfører er beskrevet i såkalte tjenestebeskrivelser. Disse beskrivelsene listes ut øverst. Nyheter, kunngjøringer og andre artikler vises fortløpende under. Du vil også finne en del tjenester beskrevet som ytes av fylkeskommunen og staten.

Tjenestebeskrivelser
Skjema

skatteetaten-logo

Nytt fra Skatteetaten i år: Næringsrapport skatt

Skatteetaten informerer om at Næringsrapport skatt er et av Skatteetatens prosjekter som arbeider med forenkling for næringslivet. Skatteetatens ambisjon er å redusere næringslivets administrative kostnader for innlevering av selvangivelsen med betydelige summer årlig. Skatteetaten anbefaler at næringsdrivende tar i bruk Næringsrapport skatt i år, hvis denne passer bedriften. Næringsrapport skatt er en ny elektronisk leveringsform for næringsdrivende med enkle skatteforhold, og har i år en løsning for både Enkeltpersonforetak og Aksjeselskap.  Anbefalt rapporteringsform for bedrifter med enkle skattemessige forhold kan du finne her på skatteetaten.no/testdegselv

(2016-05-20) [Les mer]
Datamaskinbilde

Skatt Nord informerer:

Elektroniske skattekort

Nå blir skattekortene elektroniske. Fra 2014 sender ikke Skatteetaten ut skattekort i posten. Det er arbeidsgiverne som må bestille skattekort for sine ansatte. Dette kan de bestille via skatteetaten.no eller direkte i lønnssystemet. Les mer inni artikkelen.

(2013-12-09) [Les mer]
skatteetaten-logo

Åpningstider - Skatt Nord - Storslett

I forbindelse med ny kontorstrukur i Nord-Troms vil vi opplyse om åpningstidene for Skatt nord - Storslett fra og med 01.11.2011.
(2011-11-01) [Les mer]