Det er observert mye elg på og langs fylkesveg 367 rundt indre Kvænangen. Vi vil derfor oppmode de som ferdes her til å følge godt med og avpasse farten. Dersom man er uheldig og kjører på et dyr så bør man gjøre følgende:

  • Få oversikt over eventuelle skadede personer og gi førstehjelp/kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
  • Ring Politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen.  
  • Merk påkjørselssted – dette for å kunne spore skadede dyr. Forsøk ikke å følge etter elg ut i terrenget da det kan vanskeliggjøre ettersøk.
  • Vær forsiktig dersom dyret ligger skadet i vegkanten. Skadet elg kan sparke hardt.