kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat
Hjem > Selvbetjening > Artikkel

Postlister

Vi har laget en midlertidig løsning for utlegg av postlister. Disse legges ut 1-2 dager etter registrering hos oss. For å få lese dokumenter må du sende en mail hvor du bestiller dokumentene. Vi ber om at du oppgir løpenummer på dokumentet ved bestilling. Postlistene er PDF dokumenter Send mail til post@kvanangen.kommune.no

2009

januar
januar 1.-5. Januar 6. januar 7.-8. januar 9.-12.    
januar 13.-14. januar 15.-19. januar 20. januar 21.    
januar 22.-27. januar 28.-30.        
februar          
februar 1.-4. februar 5.-9. februar 10.-11. februar 12.-13.    
februar 16.18. februar 19.-20. februar 23.-25. februar 26.-27.    
mars          
mars 2.-3. mars 4.-6. mars 9.-10. mars 11.-12.    
mars 13.-16. mars 17. mars 18.-20. mars 21.-25.    
mars 25.-27. mars 26.-31.        
april          
april 1.-3. april 6.-8. april 14. april 15.-16.    
april 17. april 20.-24. april 27.-28. april 29.-30.    
mai          
mai 4. mai 5. mai 6. mai 7.    
mai 8. mai 11. mai 12.-15. mai 18.-22.    
mai 25. mai 26. mai 27. mai 28.    
mai 29.          
juni          
juni 2. juni 3. juni 4.-5. juni 8.    
juni 9.-11. juni 12.-17. juni 18.-19. juni 22.-23.    
juni 24. juni 25. juni 26. juni 29.-30.    
juli          
  juli 6.-10. juli 13. juli 14.    
juli 15-17. juli 20. juli 21. juli 22.    
juli 23.-24. juli 27.-28. juli 29. juli 30.    
juli 31.          
august          
august 3. august 4.-5. august 6.-7. august 10.-11.    
august 12.-13. august 14. august 17. august 18.    
august 19.-20. august 21.-24. august 25.-27. august 28.-31.    
september          
september 1.-2. september 3.-4. september 7.-8. september 9.-11.    
september 14.-16. september17.-18. september 21.-22. september 23.-25.    
september 28. september 29.-30.        
oktober           
oktober 1. oktober 2. oktober 5.-6. oktober 7.    
oktober 8.-9. oktober 12.-13. oktober 14. oktober 15.-16.    
oktober 19.-20. oktober 21. oktober 22.-23. oktober 26.    
oktober 27.-28. oktober 29.-30.        
november           
november 2. november 3. november 4.-5. november 6.    
november 9. november 10. november 11. november 12.    
november 13. november 16. november 17. november 18.    
november 19.-20. november 23. november 24. november 25.-27.    
november 30.          
Desember          
desember 1.-3. desember 4. desember 7.-8. desember 9.-10.    
desember 11.-14. desember 15.-17. desember 18. desember 21.-22.    
desember 23.-29. desember 30.-31.        
           
2010          

 

         
Januar 2010          
januar 4.-5. januar 6.-7. januar 8. januar 11.    
januar 12. Februar+24.pdf januar 13. januar 14.-15. januar 18.-20.    
januar 21. januar 22. januar 25. januar 26.-27.    
januar 28.-29.          
Februar 2010          
februar 1.-2.  februar 3. februar 4.-5. februar 8.    
februar 9. februar 10. februar 11.-12. februar 15.-16.    
februar 17. februar 18. februar 19. februar 22.    
februar 23. februar 24. februar 25.-26.      
Mars 2010          
mars 1. mars 2. mars 3. mars 4.-5.    
mars 8.-9. mars 10. mars 11.-12. mars 15.    
mars 16. mars 17. mars 18.-19. mars 22.    
mars 23. mars 24. mars 25. mars 26.    
mars 29. mars 30.-31.        
April 2010          
april 6. april 7. april 8. april 9.    
april 12.-13. april 14.-15. april 16. april 19.    
april 20. april 21.-22. april 23. april 26.-27.    
april 28. april 29.-30.        
 Mai 2010          
 mai 3. mai 4. mai 5. mai 6.    
mai 7. mai 10. mai 11. mai 12.    
mai 14. mai 18.-20. mai 21. mai 25.    
mai 26. mai 27. mai 28 mai 31.    
           
Juni 2010          
juni 1. juni 2.-3. juni 4. juni 7.    
juni 8. juni 9. juni 10. juni 11.    
juni 14. juni 15.-16. juni 17. juni 18.    
juni 21 juni 22. juni 23.-24. juni 25.    
juni 28. juni 29. juni 30.      
           
Juli 2010          
juli 1.  juli 2. juli 5. juli 6.    
juli 7. juli 8. juli 9. juli 12.    
juli 13. juli 14. juli 15. juli 16.-19.    
juli 20. juli 21. juli 22. juli 23.    
juli 26. juli 27. juli 28. juli 29.    
           
August 2010          
juli 30. - august 04. august 05. - 09. august 10.-14. august 16.-19.    
august 20. august 23. august 24. august 25.    
august 26.-27. august 30.-31.        
           
September 2010          
september 1. september 2. september 3. september 6.-7.    
september 8. september 09.-15. september 16.-17. september 20.    
september 21. september 22. september 23. september 24.    
september 27. september 28. september 29. september 30.    
           
Oktober 2010          
oktober 1. oktober 4. oktober 5. oktober 6.    
oktober 7. oktober 8. oktober 11. oktober 12.    
oktober 13.-14. oktober 15. oktober 18. oktober 19.    
oktober 20. oktober 21. oktober 22. oktober 25.    
oktober 26. oktober 27. oktober 28. oktober 29.    
           
November 2010          
november 1. november 2.-3.  november 4.-9 november 10.15.    
november 16.-19. november 22. november 23. november 24.-25.    
november 26. november 29.-30.        
           
Desember 2010          
desember 1. desember 2. desember 3. desember 6.    
desember 7.-8. desember 9. desember 10. desember 13.-14.    
desember 15. desember 16.-17. desember 20. desember 21.-22.    
desember 23.-24. desember 27.-31.        
           
2011          
           
Januar 2011          
januar 3. januar 4. januar 5. januar 6.    
januar 7. januar 10. januar 11. januar 12.    
januar 13. januar 14. januar 17. januar 18.    
januar 19. januar 20. januar 21. januar 24.    
januar 25. januar 26. januar 27. januar 28.    
januar 31.          
           
Februar 2011          
februar 1. februar 2. februar 3. februar 4.    
februar 7. februar 8. februar 9. februar 10.    
februar 11. februar 14.-15. februar 16. februar 17.-18.    
februar 21. februar 22. februar 23. februar 24.    
februar 25. februar 28.        
           
Mars 2011          
mars 1. mars 2. mars 3. mars 4.    
mars 7. mars 8. mars 9. mars 10.    
mars 11. mars 14. mars 15. mars 16.    
mars 17. mars 18. mars 21. mars 22.    
mars 23. mars 24. mars 25. mars 28.-29.    
mars 30. mars 31.        
           
April 2011          
april 1. april 4. april 5. april 6.    
april 7. april 8. april 11. april 12.    
april 13. april 14. april 15. april 18.    
april 19.-20. april 26. april 27. april 28.    
april 29.          
           
Mai 2011          
mai 2. mai 3. mai 4. mai 5.    
mai 6. mai 9.-12. mai 13. mai 16.    
mai 18. mai 19. mai 20. mai 23.    
mai 24.-25. mai 26. mai 27. mai 30.-31.    
           
Juni 2011          
juni 1. juni 3. juni 6. juni 7.    
juni 8. juni 9.-10. juni 14. juni 15.    
juni 16. juni 17. juni 20.-21. juni 22.    
juni 23. juni 24. juni 27. juni 28.    
juni 29. juni 30.        
           
Juli 2011          
juli 1. juli 4.-8. juli 11.-15. juli 18.-22.    
juli 25. juli 26. juli 27. juli 28.-29.    
           
August 2011          
august 1.-2. august 3. august 4.-5. august 8.-9.    
august 10. august 11.-12. august 15. august 16.-18.    
august 19. august 22. august 23.-24. august 25.    
august 26. august 29. august 30. august 31.    
           
September 2011          
september 1.-2. september 5. september 6.  september 7.    
september 8.-12. september 13. september 14.-16. september 19.    
september 20. september 21. september 22. september 23.    
september 26. september 27. september 28. september 29.-30.    
           
Oktober 2011          
oktober 3. oktober 4. oktober 5.-6. oktober 7.    
oktober 10. oktober 11. oktober 12. oktober 13.-14.    
oktober 17. oktober 18.-19. oktober 20. oktober 21.    
oktober 24.-25. oktober 26.-28. oktober 31.      
           
November 2011          
november 1. november 2. november 3.-4. november 7.-8.    
november 9.-11. november 14.-15. november 16. november 17.    
november 18. november 21. november 22. november 23.    
november 24. november 25. november 28. november 29.-30.    
           
Desember 2011          
desember 1.-2. desember 5. desember 6.-8. desember 9.    
desember 12. desember 13. desember 14.-16. desember 19.    
desember 20. desember 21. desember 22. desember 23.    
desember 27.-30.          
           
Januar 2012          
januar 2-3. januar 4. januar 5. januar 6.    
januar 9. januar 10. januar 11. januar 12.    
januar 13. januar 16. januar 17. januar 18.    
januar 19. januar 20. januar 23. januar 24.    
januar 25. januar 26. januar 27. januar 30.    
januar 31.          
           
Februar 2012          
februar 1. februar 2. februar 3. februar 6.    
februar 7. februar 8. februar 9.-10. februar 13.    
februar 14. februar 15. februar 16. februar 17.    
februar 20. februar 21. februar 22. februar 23.    
februar 24. februar 27. februar 28.-29.      
           
Mars 2012          
mars 1. mars 2. mars 5. mars 6.    
mars 7. mars 8. mars 9. mars 12.    
mars 13. mars 14. mars 15. mars 16.    
mars 19. mars 20. mars 21. mars 22.    
mars 23. mars 26. mars 27. mars 28.    
mars 29.-30.          
           
April 2012          
april 2.-4. april 10.-16. april 17. april 18.    
april 19. april 20. april 23. april 24.    
april 25.-30.          
           
Mai 2012          
mai 2. mai 3. mai 4. mai 7.    
mai 8. mai 9. mai 10. mai 11.    
mai 14.-16. mai 18. mai 21. mai 22.    
mai 23. mai 24. mai 25. mai 29.    
mai 30. mai 31.        
           
Juni 2012          
juni 1. juni 4. juni 5. juni 6.    
           
juni 7. juni 8.-11. juni 12.-13. juni 14.    
juni 15. juni 18. juni 19. juni 20.    
juni 21.-22. juni 25.-26. juni 27-29.      
           
Juli 2012          
 juli 2.-3.Juli+2-3.pdf  Juli 4.-5.  Juli 6.  Juli 9.-10.    
           
 Juli 11.-12. Juli 13.  Juli 16.-17.  Juli 18.-19.    
juli 20. juli 23. juli 24. juli 25.    
juli 26. juli 27. juli 30. juli 31.    
           
August 2012          
august 1. august 2. august 3. august 6.-7.    
august 8.-9. august 10. august 13. august 14.    
august 15. august 16. august 17. august 20.    
august 21. august 22. august 23.-24. august 27.    
august 28. august 29. august 30.-31.      
           
September 2012          
september 3.-4. september 5.-7. september 10.-11. september 12.-14.    
september 17. september 18. september 19. september 20.    
september 21. september 24. september 25. september 26.    
september 27. september 28.        
           
Oktober 2012          
oktober 1. oktober 2. oktober 3. oktober 4.-5.    
oktober 8.-9. oktober 10. oktober 11. oktober 12.    
oktober 15. oktober 16. oktober 17. oktober 18.-19.    
oktober 22. oktober 23.-24. oktober 25.-26. oktober 29.    
oktober 30.-31.          
           
November 2012          
november 1.-2. november 5. november 6  november 7.    
november 8.-9. november 12. november 13. november 14.-16.    
november 19. november 20.-21. november 22.-23. november 26.-27.    
november 28. november 29. november 30.      
           
Desember 2012          
desember 3. desember 4. desember 5. desember 6.    
desember 7. desember 10.-12. desember 13.-14. desember 17.    
desember 18. desember 19.-21. desember 27.-28.      
           
Januar 2013          
 januar 2. januar 3. januar 4. januar 7.    
januar 8. januar 9.-10. januar 11.-14. januar 15.-16.    
januar 17. januar 18. januar 21. januar 22.    
januar 23. januar 24. januar 25. januar 28.    
januar 29. januar 30.-31.        
           
Februar 2013          
februar 1. februar 4.-6.

februar 7.-8.

februar 11.    
februar 12. februar 13. februar 14. februar 15.    
februar 18. februar 19. februar 20. februar 21.    
februar 22. februar 25. februar 26. februar 27.    
februar 28.          
           
Mars 2013          
mars 1.  mars 4. mars 5. mars 6.    
mars 7.  mars 8.-11. mars 12. mars 13.-15.    
mars 18. mars 19.-20. mars 21.-22. mars 25.    
mars 26.-27.          
           
April 2013          
april 2. april 3. april 4. april 5.    
april 8. april 9. april 10.-11. april 12.    
april 15. april 16.-17. april 18. april 19.    
april 22.-23. april 24. april 25. april 26.    
april 29. april 30.        
           
Mai 2013          
mai 2.-3. mai 6. mai 7.-8. mai 10.-13.    
mai 14. mai 15. mai 16. mai 21.    
mai 22. mai 23. mai 24. mai 27.-28.    
mai 29.-30. mai 31.        
           
Juni 2013          
juni 3. juni 4. juni 5. juni 6.    
juni 7. juni 10.-11. juni 12. juni 13.    
juni 14. juni 17.-18. juni 19. juni 20.    
juni 21. juni 24. juni 25. juni 26.    
juni 27.-28.          
           
Juli 2013          
juli 1.-5. juli 8.-12. juli 15.-19. juli 22.    
juli 23. juli 24. juli 25. juli 26.    
juli 29. juli 30. juli 31.      
           
August 2013          
august 1. august 2. august 5. august 6.-7.    
august 8. august 9. august 12. august 13.-14.    
august 15. august 16. august 19. august 20.    
august 21. august 22. august 23. august 26.-28.    
august 29.-30.          
           
September 2013          
           
           
september 2.-3. september 4.-6. september 9.-13.
september 16.-17. september 18.-19. september 20.
september 23. september 24.-26. september 27.
september 30.    
     
Oktober 2013    
oktober 1. oktober 2. oktober 3.
oktober 4. oktober 7. oktober 8.
oktober 9. oktober 10. oktober 11.
oktober 14. oktober 15.-16. oktober 17.
oktober 18. oktober 21. oktober 22.
oktober 23.-25. oktober 28. oktober 29.
oktober 30. oktober 31.  
     
November 2013    
november 1. november 4. november 5.
november 6. november 7. november 8.
november 11. november 12. november 13.
november 14. november 15. november 18.
november 19. november 20. november 21.
november 22. november 25. november 26.
november 27.-29.    
     
Desember 2013  

 

desember 2.-4.desember 2.-4..pdf desember 5.-6.desember 5.-6..pdf desember 9.
desember 10.-13. desember 16.-20.desember 16.-20..pdf desember 23.
desember 24.-31.    
     
Januar 2014    
januar 2. januar 3. januar 6.
januar 7. januar 8. januar 9.
januar 10. januar 13. januar 14.
januar 15. januar 16. januar 17.
januar 20. januar 21. januar 22.-23.
januar 24. januar 27. januar 28.
januar 29. januar 30. januar 31.
     
Februar 2014    
februar 3. februar 4.-5. februar 6.-7.
februar 10. februar 11.-12. februar 13.-14.
februar 17. februar 18. februar 19.
februar 20. februar 21. februar 24.-25.
februar 26. februar 27. februar 28.
     
Mars 2014    
mars 3. mars 4. mars 5.-7.
mars 10. mars 11.-12. mars 13.
mars 14. mars 17. mars 18.
mars 19. mars 20.-21. mars 24.
mars 25.-27. mars 28.-31.  
     
April 2014    
april 1. april 2. april 3.
april 4. april 7. april 8.-11.
april 14. april 15.-16. april 22.
april 23. april 24.    april 25.
april 28. april 29 april 30.
     
Mai 2014    
mai 2. mai 5. mai 6.
mai 7. mai 8. mai 9.
mai 12. mai 13. mai 14.
mai 15. mai 16. mai 19.
mai 20. mai 21. mai 22-27
mai 28.-30.    
     
Juni 2014    
juni 2. juni 3. juni 4.
juni 5.-6. juni 10. juni 11.-12.
juni 13. juni 16. juni 17.
juni 18.-20. juni 23. juni 24.
juni 25.-27. juni 30.  
     
Juli 2014    
juli 1. juli 2. juli 3.
juli 4. juli 7. juli 8.
juli 9. juli 10. juli 11.-13.
juli 14-16. juli 17.-20. juli 21.-24
juli 25.-29. juli 30.-31.  
     
August 2014    
august 1. august 4. august 5.
august 6. august 7.-8. august 11.-12.
august 13.-14. august 15.-18. august 19.-20.
august 21.-26. august 27.-29.  
     
September 2014    
september 1. september 2.-3. september 4.-5.
september 8.-12. september 15.-19. september 22.
september 23. september 24. september 25.
september 26. september 29. september 30.
     
Oktober 2014    
oktober 1. oktober 2. oktober 3.
oktober 6. oktober 7. oktober 8.-9.
oktober 10. oktober 13. oktober 14.-16.
oktober 17. oktober 20. oktober 21.-23.
oktober 24. oktober 27. oktober 28.-29.
oktober 30.-31.    
     
November 2014    
november 3. november 4. november 5.-6.
november 7.-10. november 11.-14. november 17.-18.
november 19.-20. november 21. november 24.
november 25. november 26.-28.  
     
Desember 2014    
desember 1.-5. desember 8.-12.  
     
Januar 2015    
januar 5.-9. januar 12.-14. januar 15.
januar 16. januar 19.-23. januar 26-28.
januar 29.-30.    
     
Februar 2015    
februar 2. februar 3. februar 4.-5.
februar 6. februar 9. februar 10.-13.
februar 16. februar 17. februar 18.
februar 19. februar 20. februar 23.
februar 24. februar 25.-27.  
     
Mars 2015    
mars 2.-3. mars 4. mars 5.-6.
mars 9.-10. mars 11.-12. mars 13.
mars 16.-18. mars 19.-20. mars 23.
mars 24. mars 25. mars 26.-27.
mars 30.-31.    
     
April 2015    
april 1.-7. april 8. april 9.
april 10. april 13. april 14.-16.
april 17. april 20.-21. april 22.-24.
april 27.-28. april 29. april 30.
     
Mai 2015    
mai 4.-5. mai 6.-8. mai 11.-12.
mai 13.-15. mai 18.-21. mai 22.
mai 26. mai 27. mai 28.-29.
     
Juni 2015    
juni 1.-2. juni 2.-3. juni 4.
juni 5. juni 8.-9. juni 10.
juni 11. juni 12. juni 13.-18.
juni 19.-26. juni 27.06-01.07  
     
Juli 2015    
juli 2. - 7. juli 8.-10. juli 13.
juli 14. juli 15. juli 16.
juli 17. juli 20. juli 21.
juli 22. juli 23. juli 24.
juli 27. juli 28. juli 29.
juli 30. juli 31.  
     
August 2015    
august 3. august 4. august 5.
august 6. august 7.-11. august 12.-13.
august 14. august 17. august 18
august 19. august 20. august 21.
august 24.-25. august 26. august 27.
august 28-31.    
     
September 2015    
september 1.-4. september 7.-8. september 9.-11.
september 14.-17. september 18.-21. september 22.
september 23. september 24. september 25.
september 28.-30.    
     
Oktober 2015    
oktober 1. oktober 2. oktober 5.-6.
oktober 7. oktober 8. oktober 9.
oktober 12.-15. oktober 16. oktober 19.-21.
oktober 22.-26. oktober 27. oktober 28.
oktober 29.-30.    
     
November 2015    
november 2. november 3.-4. november 5.
november 6. november 9.-10. november 11.
november 12.-13. november 16.-17. november 18.
november 19.-24. november 25. november 26.
november 27.-30.    
     
Desember 2015    
desember 1.-2. desember 3.-4. desember 7.
desember 8.-10. desember 11. desember 14.
desember 15. desember 16.-18. desember 21.
desember 22. desember 23.-24. desember 28.
desember 29.-31.    
     
Januar 2016    
januar 4.-11. januar 12.-14. januar 15.
januar 18. januar 19.-21. januar 22.-25.
januar 26. januar 27.-28. januar 29.
     
Februar 2016    
februar 1. februar 2. februar 3.
februar 4. februar 5. februar 8.-10.
februar 11. februar 12. februar 15.
februar 16. februar 17.-18. februar 19.
februar 20-22 februar 23.-25. februar 26.
februar 29.    
     
Mars 2016    
mars 1.-2. mars 3. mars 4.
mars 7.-8. mars 9.-11. mars 14.-16.
mars 17. mars 18. mars 21.
mars 22.-23. mars 29. mars 30.
mars 31.    
     
April 2016    
april 1. april 4. april 5.-6.
april 7.-8. april 11.-13. april 14.-15.
april 18. april 19. april 20.-22.
april 25.-27. april 28. april 29.
     
Mai 2016    
mai 2.-6. mai 9.-11. mai 12.-13.
mai 18.-19. mai 20. mai 23.
mai 24.-27. mai 30.-31.  
     
Juni/Juli 2016    
juni 1. juni 2.-3. juni 6.-8.
juni 9.-10. juni 13.-14. juni 15.-16.
juni 17. juni 20.-21. juni 22.-23.
juni 24.-01.07 juli 02. - 10. juli 11.-15.
juli 18.-19. juli 20. juli 21.
juli 22. juli 25. juli 26.
juli 27. juli 28. juli 29.
     
August 2016    
august 1. august 2. august 3.
august 4.-5. august 8. august 9.
august 10. august 11. august 12.
august 15. august 16. august 17.
august 18. august 19. august 22.
august 23.-25. august 26. august 29.-30.
august 31.    
     
September 2016    
september 1. september 2. september 5.
september 6. september 7. september 8.
september 9. september 12.-16. september 19.-20.
september 21.-23. september 26.-30.  
     
Oktober 2016    
oktober 3.-7. oktober 10.-14. oktober 17.-21.
oktober 24.-28. oktober 31.  
     
November 2016    
november 1.-4. november 7. november 8.-9.
november 10.-11. november 14.-16. november 17.-18.
november 21. november 22. november 23.-25.
november 28.-30.    
     
Desember 2016    
desember 1.-2. desember 5.-6. desember 7.-9.
desember 12.-13. desember 14.-16. desember 19.-20.
desember 21.-22. desember 23. desember 27.-29.
desember 30.    
     
Januar 2017    
januar 2.-3. januar 4.-5. januar 6.
januar 9.-10. januar 11.-13. januar 16.-18.
januar 19.-20. januar 23.-27. januar 30.-31.
     
Februar 2017    
februar 1.-3. februar 6.-7. februat 8.-10.
februar 13.-14. februar 15.-17. februar 20.-24.
februar 27.-28.    
     
Mars 2017    
mars 1.-3. mars 6.-8. mars 9.-10.
mars 13.-15. mars 16.-17. mars 20.-22.
mars 23.-24. mars 27.-31.  
     
April 2017    
april 3.-7. april 10.-12. april 18.-21.
april 24. april 25. april 26-28.
     
Mai 2017    
mai 2.-12. mai 15.-16. mai 18.-19.
mai 22.-24. mai 26. mai 29.-31.
     
Juni 2017    
juni 1.-2. juni 6.-9. juni 12.-13.
juni 14.-16. juni 19.-21. juni 22.-23.
juni 26.-27. juni 28.-30.  
     
Juli 2017    
juli 3.-4. juli 5.-7. juli 10.-12.
juli 13.-14. juli 17.-19. juli 20.-21.
juli 24.-26. juli 27.-28. juli 31.
     
August 2017    
august 1,-4. august 7.-9. august 10.-11.
august 14. august 15.-16. august 17.-18.
august 21.-22. august 23. august 24.-25.
august 28.-29. august 30.-31.  
     
September 2017    
september 1.-5. september 6.-8. september 11.-13.
september 14.-15. september 18.-20. september 21.-22.
september 25.-27. september 28.-29.  
     
Oktober 2017    
oktober 2.-3. oktober 4. oktober 5.-6.
oktober 9.-10. oktober 11.-12.  
     
     
     
     
     

 

Jeg vil...