kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat
Nord-Troms-Regionråd-DA-logo

Nytt regionråd på plass i Nord-Troms

Tirsdag 3. november var dagen for konstituering av nytt regionråd i Nord-Troms, på Lyngseidet. Seks nyvalgte ordførere deltok: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy, Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen, Øyvind Evanger, Nordreisa, Dan-Håvard Johnsen, Lyngen, Svein O. Leiros, Kåfjord og Knut Jentoft, Storfjord. Se bilde inni artikkelen.

(2015-11-04) [Les mer]
Kommunevåpen-Kvænangen-Blåk

De nye politikerne i Kvænangen

I kommunestyremøtet 21.10 2015 ble Eirik Losnegaard Mevik (AP) er valgt til ordfører for Kvænangen kommune. Som varaordfører ble Ronald Jenssen (H) valgt. Inni artikkelen kan du se hvem andre som er blitt valgt til å lede kommunen politisk de neste fire årene, og hvem som er valgt til representanter i diverse råd, utvalg, nemder, styrer og lignende.

(2015-10-27) [Les mer]
Valg-2015

Valgresultat for Kvænangen

Inni artikkelen kan du se hvilke personer som ble valgt inn i det nye kommunestyret etter Kommunestyrevalget 2015, du kan også se vararepresentanter på lista.  Her i denne linken kan du se valgresultatet for Kvænangen over hvor mange som kom inn fra de ulike partier: http://valgresultat.no/troms%2Bromsa/kv%C3%A6nangen?type=ko&år=2015

(2015-09-15) [Les mer]
Puslespill-kommunereform

Kommunereformen - fra Alta-møtet august 2015

Kommunestyrene i de fire kommunene Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa var samlet i møte 11 og 12.8.2015 for å drøfte videre framdrift og rammer for en felles utredning.  Presentasjoner og oppsummering fra gruppearbeider følger vedlagt.

(2015-08-13) [Les mer]
Kommunevåpen-Kvænangen-Blåk

Agenda på felles kommunestyremøte mellom Loppa, Kautokeino, Kvænangen og Alta den 11. og 12. august 2015

I forbindelse med kommunereformen er kommunene pålagt å utrede ulike alternativer når det gjelder sammenslåing. Nå er turen kommet til å diskutere alternativet mot Finnmark. Derfor er det lagt opp til et felles kommunestyremøte mellom de nærliggende Finnmarkskommunene og Kvænangen. Inni artikkelen kan du se agendaen for møtet for disse to dagene.

(2015-08-08) [Les mer]