Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
10. januar kl. 11:21

Siden er under oppbygging

Arbeid med å gjøre ferdig siden vil ta noen dager slik at alt innholdet er ennå ikke ajour.

Les mer clear

 

Du vil finne igjen hele kommunens tjenestetilbud under de ulike temaene i menyen. Alle tjenestene kommunen utfører er beskrevet i såkalte tjenestebeskrivelser. Disse beskrivelsene listes ut øverst. Nyheter, kunngjøringer og andre artikler vises fortløpende under. Du vil også finne en del tjenester beskrevet som ytes av fylkeskommunen og staten.

Kommunevåpen-Kvænangen-Blåk

Kvænangens befolkning har talt: "Vi ønsker at Kvænangen skal bestå som egen kommune i fremtiden"

Opptellingen etter den rådgivende folkeavstemminga i dag onsdag 25.mai 2016 er nå klar, - og resultatet ble nok som forventet; - 92,2 % av Kvænangens befolkning som stemte, vil at Kvænangen kommune skal bestå som egen kommune nå og i fremtiden!  Det var 7,2 % av de som stemte som ville at vi skulle bli del av en annen kommune, og 0,4 % av velgerne stemte blankt. Av de som svarte på spørsmål 2 ønsket 61,4 % å gå mot Finnmark (Alta og Loppa), og 38,5 % ønsket seg mot Nord-Troms. Spørsmål 2 lød slik: "Dersom Kvænangen kommune vil eller må slå seg sammen med andre kommuner, hvilket alternativ vil du foretrekke? Alta og Loppa kommuner, eller Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord kommuner." Valgdeltakelsen var på  60,8 %.

Kommunevåpen-Kvænangen-Blåk
Puslespill-kommunereform

Oppsummering av folkemøtet 3. mai - Kommunereformen

Om lag åtti personer var tilstede på folkemøtet som Kvænangen kommune arrangerte 3. mai på kommunehuset i Burfjord. Mariell Toven fra PwC orienterte om selskapets arbeid med de to rapportene som berører Kvænangen. Ordfører Eirik Losnegaard Mevik oppsummerte debatten og orienterte om veien videre. Det ble særlig fremhevet at stor valgdeltakelse i folkeavstemningen 25.mai er viktig. Bakgrunnen for reformen, rapportene og arbeidet så langt ligger på vår hjemmeside under fanen "Aktuelt" i venstre kolonne og underpunktet "Kommunereform". Enkeltrapportene som det ble orientert om under dette folkemøtet kan du se inni denne artikkelen.