kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat
Hjem > Artikkel

Planprogram for kommunedelplan for kulturminner - høring og varsel om oppstart.

Planutvalget har i møte 26.06.17, sak 18/17, vedtatt at forslag til planprogram for kulturminner (kommunedelplan) skal legges til offentlig ettersyn, og sendes på høring. Samtidig varsles oppstart av planarbeidet. 

Innspill kan sendes pr e-post til postmottak@kvanangen.kommune.no, eller per post til:

 

Kvænangen kommune, Gárgu 8, 9162 Burfjord

 

Evt. spørsmål kan rettes til prosjektleder ved Lise Brekmoe på tlf. 465 03436 eller på e-mail, lise@brekmoe.no

 

Frist for å sende inn innspill er 10. september 2017

 

Forslag til planprogram - kulturminner.pdf

Jeg vil...