kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat

Hyttefolket slurver med brannsikkerheten

En undersøkelse foretatt av Norsk brannvernforening i samarbeid med Tryg i 2016, viser at rundt 8000 hytter i Norge ikke har røykvarsler, og hele 15000 hytter mangler slokkeutstyr. En fritidsbolig har de samme lovpålagte krav til røykvarsler og slokkeutstyr som en vanlig bolig. Det viktigste er likevel at slikt utstyr bidrar til å redde liv og verdier. Vår klare oppfordring er at man tar dette på alvor, og påser at hytta er utstyrt slik den skal være, sier Søtorp.

(2017-05-12) [Les mer]

Nødnummer

(2011-06-21) [Les mer]
Legevaktnummer-116117

Nasjonalt legevaktnummer 116 117

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Når du ringer 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, - ring 113.

(2015-08-31) [Les mer]
Alarmtelefonen-for-barn-og-

Alarmtelefonen for barn og unge - tlf 116 111

Alarmtelefonen for barn og unge er en gratis nødtelefon som er åpen når kontorene til barneverntjenesten er stengt.Barn og unge som opplever rus, vold eller overgrep kan ringe 116 111 . Dersom noen har mistanke om at andre blir utsatt for dette, kan de også ringe.
(2011-06-21) [Les mer]