kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat

 

Du vil finne igjen hele kommunens tjenestetilbud under de ulike temaene i menyen. Alle tjenestene kommunen utfører er beskrevet i såkalte tjenestebeskrivelser. Disse beskrivelsene listes ut øverst. Nyheter, kunngjøringer og andre artikler vises fortløpende under. Du vil også finne en del tjenester beskrevet som ytes av fylkeskommunen og staten.

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Planprogram for kommunedelplan for kulturminner - høring og varsel om oppstart.

Planutvalget har i møte 26.06.17, sak 18/17, vedtatt at forslag til planprogram for kulturminner (kommunedelplan) skal legges til offentlig ettersyn, og sendes på høring. Samtidig varsles oppstart av planarbeidet. 

(2017-08-02) [Les mer]
•Bilderesultat for 24nettbutikk

Kurs - Slik oppnår du suksess med netthandel

KURSPROGRAM PÅ HALTI ONSDAG 14. JUNI 2017 Kl. 17:30 – 20:30. Noen av våre lokale nettbutikker innleder med å fortelle om sine erfaringer, positive som negative med å starte opp og drive netthandel.

(2017-05-22) [Les mer]

Mastergradstipend for Nord-Troms

Skal du skrive masteroppgave fra og om Nord-Troms? Da har du muligheten å søke på stipend på inntil 40 000! Stipendordningen har som mål å stimulere til ny kunnskap med relevans for regionen som omfatter kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Ordningen er etablert i et samarbeid mellom flere utviklingsaktører i regionen.

(2017-05-16) [Les mer]
Markedsføring-bilde-forside

Invitasjon til lokalt næringsliv om profilering på Kvænangen kommune sine nettsider

Kvænangen kommune ønsker å oppfordre innbyggere og besøkende om å bruke lokalt næringsliv i større grad. En forutsetning for det er at kundene vet om det tilbudet som finnes lokalt i kommunen. Kvænangen kommune vil oppdatere informasjonen om det lokale næringslivet på kommunens hjemmesider, og oppfordrer næringsdrivende om å sende informasjon om virksomheten/bedriften til kommunen. For å forenkle dette har vi laget et skjema som vi ber dere fylle ut og sende inn. Informasjonen vil bli strukturert og lagt ut på hjemmesidene våre under en felles link "Næringslivet i Kvænangen". Send gjerne inn bilde av daglig leder /kontaktperson, bedriftens logo eller bilde av bedriften. Kontaktperson i Kvænangen kommune: Næringskonsulent Anne Berit Bæhr, tlf 77778883/ 40405624 eller mail. anne.bahr@kvanangen.kommune.no

(2016-11-09) [Les mer]
Ordfører-holder-innlegg

Morgenfriskt frokostmøte med næringslivet

Kvænangen kommune har startet opp med frokostmøter for næringslivet som etter planen skal avholdes annen hver måned. På dette første møtet onsdag 19.oktober ble det satt  fokus på muligheter for lokalt næringsliv i forbindelse med Statnetts utbygging av 420 kV-ledning fra Reisadalen til Skillemoen i Alta, og behovet for en næringsforening i Kvænangen.

(2016-10-19) [Les mer]
Industribygg-forside

Burfjord Industribygg til leie

Burfjord Industribygg er til leie. Bygget er et industribygg til matproduksjon/foredling, kontorer med fjordutsikt, 4 kjøreporter. Beliggenhet: 9161 Burfjord, Kvænangen kommune, i kommunesenteret. Nærhet til industrikai. I nærområdet finnes bensinstasjon, butikker, byggevareforretning m.m. Kontaktperson ved interesse er Jan Inge Karlsen, tlf.: 77 77 88 41, e-post: jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no . Se beskrivelse og bilder inne i selve artikkelen.

(2016-10-19) [Les mer]
skatteetaten-logo

Nytt fra Skatteetaten i år: Næringsrapport skatt

Skatteetaten informerer om at Næringsrapport skatt er et av Skatteetatens prosjekter som arbeider med forenkling for næringslivet. Skatteetatens ambisjon er å redusere næringslivets administrative kostnader for innlevering av selvangivelsen med betydelige summer årlig. Skatteetaten anbefaler at næringsdrivende tar i bruk Næringsrapport skatt i år, hvis denne passer bedriften. Næringsrapport skatt er en ny elektronisk leveringsform for næringsdrivende med enkle skatteforhold, og har i år en løsning for både Enkeltpersonforetak og Aksjeselskap.  Anbefalt rapporteringsform for bedrifter med enkle skattemessige forhold kan du finne her på skatteetaten.no/testdegselv

(2016-05-20) [Les mer]
Hoppide-logo-forside

HoppIDÈ "Unge Gründere" - planlagte aktiviteter

HoppIDÉ "Unge Gründere" planlegger en rekke aktiviteter de neste årene. Blant annet utarbeide arbeidsverktøy for etablerere samt at vi skal legge til rette for arenaer hvor både gründere, virkemiddelapparat, mentorer, investorer og andre skal kunne møtes for å lære av hverandre, samt bygge nettverk og forenkle videre samarbeid.
 

(2016-04-12) [Les mer]
Toril-Bakken-Kåven-forside

Kvænangen kommunes Næringspris 2015 er utdelt

Fondsstyret behandlet 7.10 2015 saken om hvem som skulle bli tildelt Kvænangen kommunes Næringspris for 2015. Kvænangen kommunes Næringspris gis til personer, bedrifter eller organisasjoner som har bidratt til å skape arbeidsplasser, satt fokus på eller på annen måte har bidratt positivt til næringslivet i Kvænangen. prisvinneren mottar en pengegave på kr. 25.000,- til fri disposisjon. Og et enstemmig Fondsstyre gikk inn for at Kvænangen kommunes Næringspris på kr. 25.000,- samt diplom for 2015 tildeles Toril Bakken Kåven. Begrunnelsen for tildelingen kan du lese inni artikkelen.

(2015-10-21) [Les mer]
Anker

Vedtatt kystsoneplan for Kvænangen

Kommunestyret vedtok kystsoneplan for Kvænangen i møte 11.03.2015 og 29.04.2015. Planens hoveddokument består av kart, planbestemmelser og planbeskrivelse.

(2014-12-08) [Les mer]