Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
10. januar kl. 11:21

Siden er under oppbygging

Arbeid med å gjøre ferdig siden vil ta noen dager slik at alt innholdet er ennå ikke ajour.

Les mer clear

 

Du vil finne igjen hele kommunens tjenestetilbud under de ulike temaene i menyen. Alle tjenestene kommunen utfører er beskrevet i såkalte tjenestebeskrivelser. Disse beskrivelsene listes ut øverst. Nyheter, kunngjøringer og andre artikler vises fortløpende under. Du vil også finne en del tjenester beskrevet som ytes av fylkeskommunen og staten.

Frokostmøte kopp_350x164

Frokostmøte - Kvænangen i utvikling

Interimsstyret for omstillingsprosjektet har startet prosessen for omstillingsplan, og inviterer næringsaktører til frokostmøte for å gi innspill på samarbeid og vekst i omstillingsperioden.

Mastergradstipend for Nord-Troms

Skal du skrive masteroppgave fra og om Nord-Troms? Da har du muligheten å søke på stipend på inntil 40 000! Stipendordningen har som mål å stimulere til ny kunnskap med relevans for regionen som omfatter kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Ordningen er etablert i et samarbeid mellom flere utviklingsaktører i regionen.

Markedsføring-bilde-forside

Invitasjon til lokalt næringsliv om profilering på Kvænangen kommune sine nettsider

Kvænangen kommune ønsker å oppfordre innbyggere og besøkende om å bruke lokalt næringsliv i større grad. En forutsetning for det er at kundene vet om det tilbudet som finnes lokalt i kommunen. Kvænangen kommune vil oppdatere informasjonen om det lokale næringslivet på kommunens hjemmesider, og oppfordrer næringsdrivende om å sende informasjon om virksomheten/bedriften til kommunen. For å forenkle dette har vi laget et skjema som vi ber dere fylle ut og sende inn. Informasjonen vil bli strukturert og lagt ut på hjemmesidene våre under en felles link "Næringslivet i Kvænangen". Send gjerne inn bilde av daglig leder /kontaktperson, bedriftens logo eller bilde av bedriften. Kontaktperson i Kvænangen kommune: Næringskonsulent Anne Berit Bæhr, tlf 77778883/ 40405624 eller mail. anne.bahr@kvanangen.kommune.no