Alle møter i kommunale utvalg, formannskap og kommunestyret avholdes i kommunestyresalen.  Alle møtene er i utgangspunktet åpne for publikum, men enkelte saker som er unntatt offentlighet i henhold til Forvaltningsloven må behandles for lukkede dører.
Klikk på Utvalgsnavnet for å se sakspapirer
 
 

Kommunestyret  

Formannskapet

Utvalg for O&O

Teknisk utvalg

 

MØTEPLAN  2018:

Kommunestyret: 5. og 6. mars, 25.april, 20. juni, 26. september, 31. oktober,  19. desember

Formannskap:   29. januar, 14. februar,  14..mars, 11. april, 9. mai, 6. juni, 27.juni, 12. september, 17. oktober, 7. november, 14.november, 21.november, 28.november

Teknisk utvalg: 8.februar, 12.april, 7.juni, 13.september, 18. oktober, 29. november

Utvalg for oppvekst og omsorg: 6.februar, 10.april, 5.juni, 11.september, 16. oktober, 27. november