Alle møter i kommunale utvalg avholdes vanligvis i kommunestyresalen. Alle møtene er i utgangspunktet åpne for publikum, men enkelte saker som er unntatt offentlighet i henhold til Forvaltningsloven må behandles for lukkede dører.
Klikk på Utvalgsnavnet for å se innkallinger og protokoller.


MØTEPLAN  2019:

Kommunestyret: 23. januar, 27. februar, 2. mai, 20.juni, 14. august, 23. oktober, 11. desember

Formannskap:   13. februar,  6. mars, 11. april, 14. mai, 5. juni, 28. juni, 28. august, 25. september, 30. oktober, 6. november, 13. november, 19. november

Teknisk utvalg: 7. februar, 4. april, 29. mai, 19. september,  14. november

Utvalg for oppvekst og omsorg: 3. april, 28. mai, 17. september, 12. november

Administrasjonsutvalget: 11. april

Arbeidsmiljøutvalget: 27. mars, 12. juni, 2. oktober, 4. desember

Kontrollutvalget: 21. februar, 9. mai, 12. september, 14. november

Fondsstyret: 15. mars, 30. august

Eldrerådet:

Råd for funksjonshemmede: