Vedtak i Fondsstyret 7.10.2015:

Kvænangen kommunes næringspris på kr. 25 000,- samt diplom for 2015 tildeles Toril Bakken Kåven.

Toril Bakken Kåven har med etablering av Møteplassen Kvænangen AS / Kvænangstunet skapt ny næringsvirksomhet i en nedlagt skole på Alteidet. Hun kaller stedet for Kvænangstunet, og navnet i seg selv forteller at hun verdsetter den lokale tilknytningen og ønsker å synliggjøre og markedsføre Kvænangen. Hun har etablert et kurssted og vil bruke dette stedet som utgangspunkt for markedsføring av lokal kultur og natur, ved å tilby lokale produkter og tjenester basert på områdets rike kulturhistorie og arktiske natur som grunnlag. Noe som er viktig for synliggjøring av Kvænangen som knutepunkt for kulturelle møter.

Dette understrekes også med Møteplassen Kvænangen AS /Kvænangstunet og Toril Bakken Kåvens rolle som vertsskap for Nordkalottfestivalen. Nordkalottfestivalen har som mål at vi alle skal lære noe, og knytte bånd mellom de ulike kulturer på Nordkalotten. Festivalen arrangeres over en helg, og beskrives som en helg med fellesskap, masse humor, tankevekkende foredrag, lærdom og store porsjoner gleder. Dette arrangementet har bidratt til økt aktivitet og ringvirkninger for næringslivet som overnattingsplasser i området.

Toril Bakken Kåven har også skapt en arbeidsplass og har ansatt en driver/vaktmester på stedet. Møteplassen Kvænangen AS, har hatt positive økonomiske resultater i det første driftsåret, og gjennom driften vist at det grunnlag for videre vekst og utvikling.

Næringsprisen for 2015 tildeles til prisvinner Toril Bakken Kåven.

Toril-Bakken-Kåven-inni.jpg

Toril bakken Kåven

Kvænangstunet-inni.jpg

Møteplassen Kvænangen AS/Kvænangstunet