Kvænangen barne- og ungdomsskole skoleåret 2017/18
       
Rektor:  Valter Olsen    
Inspektører: Guro Solheim    
  Ivar Henning Boberg    
  Brit Anne Engebretsen    
Sekretær: Anne Berit Holst    
Sosiallærer: Anette Blomstereng    
Rådgiver: Anne Berit Holst    
Kontaktlærere;      
1. klasse Guro Solheim    
2. klasse Merethe Welz    
3. klasse Brit Anne Engebretsen    
4. klasse Mariann Larsen    
5. klasse Anette Blomstereng    
6. klasse Jill Karlsen    
7. klasse Ole Engebretsen    
8. klasse Nils Jørgen Pedersen    
9. klasse Erik Gunnes    
10. klasse Jon Arne Solheim