De vedtatte navnene er som følger:

1 Kommunegrensa Alta til kommunegrense Nordreisa.E6 Kvænangsveien
2 X Statoil - helikopterplass - Burfjord kai Strandveien
3 X ved Coop prix - forbi Gargo - Til x fv. 363 Gárgu
4 X fv363 E6 - Utheim (Stajordveien) Stajordveien
5 X fv. 363 - Stormoveien Stormoveien
6 X Stormo v/Ribe - snuplass Tu Melen
7 Xfv.363 Skolekrysset - snuplass v/presteboligen Skoleveien
8 X fv. 363 - Ruben Jonassen Navn ikke vedtatt. Navnesak
9 X fv. 363 Sørkjosen - Kviteberg Kvitebergveien
10 X E6 - Burfjorddalen Burfjordalen
11 X E6 - Burfjord Øst reguleringsplan Langbergveien
12 X E6 Gjestgiveri - gamle Coopen (Jrk og Atk) Mellomveien
13 X E6 - Bankenes-Molvika Jafet Lindebergs vei
14 X E6 Sætra Sætra
15 X E6 - Per Bæhr Badderskogen
16 X E6 Badderen Butikk - Baddervannet ++ Cedarsveien
17 X Fv. 367 Sekkemo - Øvergård Sekkemoveien
18 X E6 Sekkemo - Rundt Kvænangsbotn - X E6 Sørstraumen Kvænangsbotnveien
19 X E6 Nordstraumen - Kjøllefjord Nordstraumveien
20 X fv. 367 - Perten reguleringsfelt Perten
21 X fv. 367 - Reguleringsplan Ole Ronni Henriksen Kjækanveien
22 X fv. 367 Kjækan - Moa og videre oppover Moaveien
23 X fv. 367 Rekbukta- Gamle ammunisjonslager Rekbukta
24 X fv. 367 Løkvika - Lillestrømneset Løkvikneset
25 Område Rekbukta hyttefelt Løkvikbakken
26 X fv. 367 Bjørkenes - Dalstua Navn ikke vedtatt. Navnesak
27 X fv. 367 Saga - Vangen Vangenveien
28 X fv. 367 Kvænangsbotn - Furulund Furulund
29 X fv. 367 Kvænangsbotn - Rundt med sam.huset til Seljevoll Sildneset
30 X fv. 376 Seljevoll - Suoikkatjavri Suoikkatveien
31 X fv. 367 Sørfjorden - Toppelbukt Toppelbuktveien
32 X fv. 367 Naviteidet - Saiva Navitdalsveien
33 X fv. 367 Navit - Indre Navit Navit
34 X E6 Tømmerbukt - Karvika Karvikveien
35 X E6 - Leiraveien Leiraveien
36 X E6 Bakketun - No Camp Sørstraumen
37 X Nordstrømveien - Reguleringsplan Fresti Várdu
38 Indre Valan - Djupanvika Valanveien
39 Skorpa, Sandøyra etter sti til Gammelgården Skorpa
40 Nøklan Nøklan
41 Dunvik. Fra kaia til krysset Dunvik
42 Skaga til Ravelsnes Spilderveien
43 Meiland - Mannskarvika Meiland
44 Storeng Storeng
45 E6 Alteidet - Låvan Låvanveien
46 X E6 Alteidet - Boligfelt Navn ikke vedtatt. Navnesak
47 X E6 Alteidet - Slakteriet Jøkelfjordveien
48 X Jøkelfjordveien - Hamnebukt Hamnebuktveien
49 X Jøkelfjordveien - Saltnes Saltnesveien
50 Reinfjord - Reinfjordneset Reinfjorden
51 Gambukt-Olderfjord Olderfjorden
52 Fylkesgrensa Finnmark (Loppa) - Segelvik Seglvikveien
53 X E6 til Olgola Navn ikke vedtatt. Navnesak
54 X Bjørkenes til Gearbethytte, Brottvannhytta Navn ikke vedtatt. Navnesak
55 X Fv367 - Skyggedalen Skyggedalen
56 E6 til gamle idrettsplass. Alteidet Moen
57 X- E6-Sandnesvannet Sandnesdalen