Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring og offentlig ettersyn av områderegulering for E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn - Karvik

Statens vegvesen region nord i samarbeid med Kvænangen og Nordreisa kommune legger områderegulering for E6 Kvænangsfjellet, strekning Oksfjordhamn - Karvik, ut til høring og offentlig ettersyn. Dette i henhold til Plan og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10. Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen 11.11.2016 til: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller til firmapost-nord@vegvesen.no . Det vil bli avholdt folkemøte i Kvænangen i høringsperioden. Dette vil bli annonsert i media.

kartbilde-inni.jpg

Formålet med områderegulering er:

Sikre en langsiktig løsning for E6 Kvænangsfjellet for å få en trygg og framkommelig veg over fjellet hele året.

Statens vegvesen har fått utført konsekvensutredning for naturmangfold, reindrift, kulturlandskap og landskap. Disse konsekvensutredningene ligger til grunn for reguleringsplanen.

Planforslaget består av følgende deler:

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i tiden 3.10- 11.11.2016 på følgende steder:

  • Kvænangen kommune, servicetorget, rådhuset, og på Sørstraumen handel

  • Nordreisa kommune, servicetorget, rådhuset, Storslett

  • Statens vegvesen, Region Nord, Killengrens gate 6, 9000 Tromsø

  • Internett:

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6kvanangsfjellet

http://www.kvanangen.kommune.no/

http://www.nordreisa.kommune.no/

 

Det vil bli avholdt folkemøte i Kvænangen i høringsperioden. Dette vil bli annonsert i media.

 

Kontaktperson i Nordreisa kommune: Hanne Henriksen, tlf. 77 58 80 45

E‐post: hanne.henriksen@nordreisa.kommune.no

 

Kontaktperson i Kvænangen kommune: Åsmund Austarheim, tlf. 77 77 88 45

E‐post: Asmund.Austarheim@kvanangen.kommune.no

 

Kontaktperson i Statens vegvesen: Ellbjørg Schultz, tlf. 976 46 528.

E‐post: ellbjorg.schultz@vegvesen.no

 

 

Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen 11.11.2016 til:

Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403,8002 Bodø

eller firmapostnord@vegvesen.no

 

Jeg vil...