kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat

 

Du vil finne igjen hele kommunens tjenestetilbud under de ulike temaene i menyen. Alle tjenestene kommunen utfører er beskrevet i såkalte tjenestebeskrivelser. Disse beskrivelsene listes ut øverst. Nyheter, kunngjøringer og andre artikler vises fortløpende under. Du vil også finne en del tjenester beskrevet som ytes av fylkeskommunen og staten.

Innføring av treningsavgift for treningstilbudene til frisklivssentralen.

Fra og med høsten 2017 innfører Kvænangen kommune treningsavgift for de som benytter seg av treningstilbudene til frisklivssentralen på kulturhuset.

(2017-09-04) [Les mer]
Helsenorge.no

Litt informasjon om Frikort egenandelstak 2

Alle pasienter unntatt barn under 16 år og de med yrkesskade må betale egenandel i år, også til kommunale fysioterapeuter. Kommunen vil kreve inn egenandel fra disse pasientene. Les mer om dette på disse sidene i linken til HelseNorge.  Se plakat inni artikkelen og Endelig-frikort2-plakat-bok.pdfher er den i PDF-format.

(2017-01-04) [Les mer]
helsenorge

helsenorge.no for bedre oversikt

Bruk https://helsenorge.no/  for at du selv kan holde oversikten over tjenester som hjelper deg å følge opp egen helse når du logger deg inn. Du kan finne din kjernejournal og lære mer om hvordan den brukes, du kan bli med i Helfos innbyggerpanel, du kan søke om å få dekket pasientreiser, Giftinformasjon, du kan søke om Frikort for helsetjenseter, du kan søke om Europeisk helsetrygdekort, du kan bytte fastlege, få ledsagerbevis osv.osv. Om du går inn på Min Helse så kan du se dine henvisninger, dine resepter, ditt personlige helsearkiv, din pasientjournal osv.osv.

(2016-10-20) [Les mer]
Helse-HPV-vaksine

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine på Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine og du kan også lese mer inni artikkelen her. HPV-vaksine settes på helsestasjonen f.o.m 1. november. Ta kontakt på telefonnummer 77779010 for å avtale time.

(2016-10-05) [Les mer]
Telefon

Kommunesamarbeid om legevaktsentral

Kvænangen kommune har besluttet å gå med i et interkommunalt samarbeid for drift av legevaktsentral. Medlemskommunene i dette samarbeidet er Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Storfjord, Lyngen og Kåfjord.  Fra og med torsdag 25. februar kl 1000 vil de som ringer legevakta i Kvænangen kommune (tlf 116 117) derfor bli besvart av en felles legevaktsentral i Tromsø.  Kommunen har fortsatt egen lege på vakt i Kvænangen, men det er legevaktsentralen i Tromsø som skal motta og håndtere telefonhenvendelser fra publikum, deriblant gi medisinsk råd og medisinsk veiledning. 

(2016-02-19) [Les mer]
Legevaktnummer-116117

Nasjonalt legevaktnummer 116 117

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Når du ringer 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, - ring 113.

(2015-08-31) [Les mer]
eldre-stokk

Oppdatert informasjonsbrosjyre for Område Geriatrisk Tjeneste i Nord-Troms.

Dette er en tjeneste innen Geriatrisk rehabilitering for området Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.

(2014-12-09) [Les mer]

Ergoterapi

Ergoterapi  - et helsefagområde.

(2009-12-16) [Les mer]