kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat
Hjem > Linker > Artikkel

helsenorge.no for bedre oversikt

Bruk https://helsenorge.no/  for at du selv kan holde oversikten over tjenester som hjelper deg å følge opp egen helse når du logger deg inn. Du kan finne din kjernejournal og lære mer om hvordan den brukes, du kan bli med i Helfos innbyggerpanel, du kan søke om å få dekket pasientreiser, Giftinformasjon, du kan søke om Frikort for helsetjenseter, du kan søke om Europeisk helsetrygdekort, du kan bytte fastlege, få ledsagerbevis osv.osv. Om du går inn på Min Helse så kan du se dine henvisninger, dine resepter, ditt personlige helsearkiv, din pasientjournal osv.osv.

Jeg vil...