FORHÅNDSSTEMMEGIVNINGEN STARTER 12. AUGUST.

 

Mandag 9. september (noen steder også søndag 8. september) er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Hvis du ønsker kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i alle kommuner. 

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til riktig kommune innen 10. september.

Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg vil du ellers ikke få avgi stemme. Dersom du har fått tilsendt valgkort bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

Ta kontakt med din hjemkommune dersom du ikke har mottatt valgkort innen 10. august.

Her kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 14.30 fra 12. august og til og med 06. september 2019:

På kommunehuset, servicekontoret.

I tillegg er det mulighet for å stemme:

På Sørstraumen Handel i butikkens åpningstid i samme tidsrom.

Valgstyret i Kvænangen kommune