kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Kraftverk

Her får du linker til de kraftverk som Kvænangen er i befatning med, - Kvænangen kraftverk , Ymber og Alta Kraftlag - trykk på linkene og kraftverkene sine hjemmesider vil åpne seg.

Jeg vil...