Hensikten med målingene er generell geologisk kartlegging. Målingene skal styrke kartleggingen av geologiske ressurser i Troms og Finnmark. Mer informasjon finnes på NGU sin nettside: https://www.ngu.no/nyheter/malinger-fra-helikopter-over-oksfjord-halvoya-i-august