I Troms fylkesting i juni i år ble folkebibliotekenes rolle og potensial med hensyn til leseferdighet, tilgang til litteratur, utdanning på alle nivåer, digital kompetanse i befolkninga og integrering fremhevet. Alle folkebibliotekene i Troms skal tilby læring, litteratur og kultur, møter mellom mennesker og opplevelser for alle. For å få dette til er det behov for kompetanse og økte ressurser.

Bibliotektjenester er en lovpålagt oppgave for kommunene. Det er nødvendig at kommunene i arbeidet med kommunereformen ivaretar hensynet til at barn og befolkninga generelt skal få gode bibliotektjenester der de bor.

I Kvænangen er vi godt i gang med dette arbeidet. Biblioteket har fått en stor oppgradering med fine, lyse og tidsmessige reoler i riktig høyde. Reolene er plassert slik at man kommer seg godt frem med rullestol, barnevogn eller gåstol. Biblioteket har blitt mer brukervennlig for mange grupper som tidligere ikke hadde plass å komme seg rundt her. En storstilt kasseringsaksjon har også vært gjennomført, og samlingen her fremstår nå som ny og mer aktuell. Det er også lettere å finne fram i hyllene når mye gammelt og utdatert er fjernet. Noe arbeid gjenstår enda, men målet er å bli ferdig med oppgraderingen innen mars 2016.

Med en perfekt beliggenhet midt i kommunesenteret er det gangavstand for beboere i eldreboliger, sykehjem, TU, skole og barnehage. Det er også stoppested/møteplass for folk i farten generelt. Biblioteket er et lavterskeltilbud til ALLE, og bibliotektjenester er gratis.

Bor du på andre siden av Baddereidet kan du låne på en hyggelig serviceavdeling på Sørstraumen handel. Her finnes et bokdepot som vi bytter ut ved behov. Du kan også bestille bøker og ordne lånekort her. Åpent i butikkens åpningstid.

På biblioteket kan du:

 

 • Låne bøker/filmer/spill

 • Lære å bruke selvbetjent utlån

 • Voksne og studenter kan bestille bøker via fjernlån (til studier/temaarbeid/prosjekter, eller bestille den boka du lenge har hatt lyst å lese)

 • Få opplæring i lyd/bilde (videooverføringer) til møtevirksomhet, følge forelesninger som student via lyd/bilde, og mulighet til å ta eksamen lokalt. Biblioteket har samarbeid med Nord-Troms Studiesenter

 • Bruke publikums-pc og skriver

 • Få hjelp til å finne det du etterspør

 • Få tilgang til å låne bøker digitalt når du selv ønsker det (laste ned til pc, nettbrett eller mobil) Ingen innlevering å tenke på da boka leverer seg selv etter tre uker. For å benytte deg av denne tjenesten må du ha nasjonalt lånekort med kode. Kom innom og lær mer!

 • Ta en kopp kaffe, møte kjente og lese dagens aviser.

  Skoler og barnehager får flere tilbud fra biblioteket:

 • Bokbussbesøk i januar/februar i forbindelse med Samefolkets dag, og i forbindelse med Paaskiviiko (kvensk) i mai/juni.

 • Forfatterbesøk til forskjellige trinn i samarbeid med DKS, Fylkesbiblioteket og andre

 • Forskjellige utstillinger man kan komme og se på

 • `Les for svingende` som er en populær lesekampanje om sommeren for barn i alderen 6-13 år, med premieutdeling på høsten.

 • `Ole-bok` utdeling av bøker fra nyfødt (i samarbeid med helsesøster) og opp til førsteklasse (forskjellige årstrinn)

 • IBBY norsk barnebokforum som er en presentasjon av årets nye bøker for barn og ungdom.

 • Litteraturtips til skolene angående mobbing sendes ut hver høst. Bestilling av materiell til fremmedspråklige barn etter behov. Ønsket litteratur som ikke finnes her bestilles på fjernlån, eller kjøpes inn.

 • Tilbud om kurs/konferanser

 • Bokkasser til klasser (tema, prosjektarbeid, begynneropplæring, leseaksjoner…)

 • Skoleklasser, institusjoner og barnehager er velkommen til å avtale besøk utenom åpningstid mandag, onsdag og torsdag.

Åpningstider: Tirsdag 11-15.30        Onsdag 13.16.30        Torsdag 11-15.30

Tlf: 77778835, e-post bibliotek@kvanangen.kommune.no

Velkommen til biblioteket!

Barne-og-handikapvennlig.jpg

Biblioteket-sittegruppe.jpg 

God-plass-rundt-hyllene.jpg 

Nye-lave-hyller.jpg 

Nytt-interiør-på-biblioteket.jpg 

Treffpunkt.jpg 

Utstillingsbord.jpg